Arrangeras av Kompetensnavet

Lärande i organisationen

Best Western Jula Hotell & Konferens Hotel, Fritidsgatan 4, Skara

Tisdagen den 28 november, 8:00 - 16:00

Anmäl här
Arrangeras av Kompetensnavet
Lärande i organisationen
Best Western Jula Hotell & Konferens Hotel, Fritidsgatan 4, Skara
Tisdagen den 28 november, 8:00 - 16:00

Programträff sex för Kompetensnavets GRUPP 2, team ORANGE.

Projektet Kompetensnavet hjälper er att framtidssäkra kompetensen hos kvinnor och män med olika bakgrund i ert företag. Syftet är att utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Under dagen kommer du få ökad förståelse kring hur man med hjälp av lärande i organisationen bidrar till att behålla och utveckla medarbetare. Syftet är också att ge ökad förståelse för hur en flexiblare organisation minimerar sårbarheten. Dagen kommer även att ge insikt om hur lärande ger förutsättningar för att maximera effekten i organisationen.


Förberedande uppgift

Tidsåtgång: ca 1 timma
Deltagare: Partsammansatt grupp
Uppgift: Diskutera:

  • Hur jobbar vi med lärande idag?
  • I vilken utsträckning prövas nya idéer och hur premierar ni misslyckanden?
  • Hur sprids lärdomar från nya försök och vem tar ansvar för att kunskapen sprids?

Vi behöver ha er anmälan senast 27 oktober.

Gå till anmälan


Anmälan till ”Lärande i organisationen” för Sjuhärad och Fyrbodal

För Kompetensnavets andra deltagare i Sjuhärad och Fyrbodal så kommer denna projektträff vara den 15 november i Sjuhärad och den 23 november i Fyrbodal. Här kan du anmäla dig:

Sjuhärad – torsdag 30 november 2017 (anmälan senast 27 oktober)
Fyrbodal – tisdag 23 november 2017 (anmälan senast 3 november)

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova