Projekt

Konferens: Om breddad rekrytering

Science Park Skövde, Lokal Insikten

31 januari, 2024, kl. 8.30-12

Anmäl här
Konferens: Om breddad rekrytering
Science Park Skövde, Lokal Insikten
31 januari, 2024, kl. 8.30-12

Välkommen till Kompetensnavets konferens med temat breddad rekrytering där vi bland annat lyfter frågorna: Hur kan organisationer tänka nytt kring omställning och rekrytering? Hur kan företag attrahera och behålla unga medarbetare? Hur ser industrins kompetensbehov framåt ut?

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnavet Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg. För ett drygt år sedan hölls Kompetensnavets kick-off. Nu samlar vi åter Skaraborgs arbetsgivare för att prata kompetensförsörjning!

Tid: 31 januari 2024 kl. 8.30-12
Plats: Science Park Skövde, Lokal Insikten
Målgrupp: Personer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor och omställning/vidareutbildning av befintlig personal på företag och inom offentlig verksamhet i Skaraborg. Till exempel företagsledare, HR-chefer, utbildningsanordnare och näringslivschefer.

Boka din plats

Ur programmet

  • Vad attraherar unga i arbetslivet? Västsvenska Handelskammaren berättar om resultaten av sin undersökning Gig eller guldklocka.
  • Hur kan vi göra för att locka fler? Ledarskapskonsulter från LEDA20 informerar och inspirerar om hur organisationer genom att agera inkluderande, jämställt och icke-diskriminerande kan få lättare att hitta rätt kompetens.
  • Hur ser Skaraborgs industriföretag på framtidens rekryteringsbehov och sitt behov av omställning av kompetens inom företagen? Kompetensnavets första delrapport, och det fortsatta arbetet med resultatet av den, presenteras.
  • Avslutningsvis berättar lokala arbetsgivare om sina satsningar för att bredda sin rekrytering och för ett samtal om de möjligheter och utmaningar de ser.

Aktiviteten arrangeras av Kompetensnavet Skaraborg som är ett projekt på Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och drivs i samarbete med IDC.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova