Arrangeras inom ramen för Kompetens+

Projekt | Seminarium

Kompetens+ Innovationsfrukost: Kan Artificiell Intelligens ge konkurrensfördelar för det lilla företaget?

Online

Fredagen den 14 oktober, kl. 08:00-09:00

Anmäl här
Arrangeras inom ramen för Kompetens+
Kompetens+ Innovationsfrukost: Kan Artificiell Intelligens ge konkurrensfördelar för det lilla företaget?
Online
Fredagen den 14 oktober, kl. 08:00-09:00

Välkommen på en innovationsfrukost där vi belyser AI (Artificiell Intelligens) utifrån ett historiskt och ett framtida perspektiv. Tyngdpunkten på seminariet kommer fokusera på vad vanliga svenska företag kan och bör göra via AI redan idag.

Under innovationsfrukosten kommer du få ta del av riktiga och driftsatta AI-case, där vi går igenom vilka framgångsfaktorerna har varit när dessa företag på ett lyckat sätt tagit sig från en initial idé till en slutlig och driftsatt AI.

Tid: Fredag, 14 oktober. kl 08:00-09:00
Plats: Online, via Teams. Länk skickas till anmälda deltagare en dag innan.
Kostnad: Kostnadsfritt
Målgrupp: Denna frukost är till för små och medelstora företag som är nyfikna på hur artificiell intelligens (AI) kan göra företaget mer effektivt och konkurrenskraftigt.

Anmäl dig här

Föreläsare, Anders Bjurström VD Tenfifty

Anders har en bred och global erfarenhet inom AI-industrin och maskininlärning med inriktning affärsutveckling och kommersialisering av teknik. Han grundade sitt första företag inom AI för över 20 år sedan. Anders är en engagerad föreläsare inom AI och maskininlärning och är alltid ute efter att få mottagaren att förstå potentialen i AI och hur företag skall göra för att lyckas ta sig hela vägen från initial idé till lyckad och driftsatt AI.

Om Tenfifty

Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information. Tenfifty har unik och 20+ års erfarenhet att utveckla och leverera driftsatta AI-lösningar där man ligger bakom 70+ lyckade och driftsatta AI-projekt.


Innovationsfrukosten arangeras av Kompetens+, ett projekt som bland annat syftar till att öka innovationskraft hos företag genom att matcha en kompetensresurs med ett företag. Som komplement vill Kompetens+ också inspirera till ökad innovation på företag i regionen och erbjuder därför innovationsfrukostar. Kompetens+ ägs och leds av Business Region Göteborg tillsammans med sju regionala partner, där IDC är en, och samverkar med Trygghetsrådet (TRR). Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och är ett samverkansprojekt inom Göteborgsregionens Kompetensnav.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova