Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Intro Lean filosofi - hösten 2021

Högskolan i Skövde

Denna kurs är inställd. Nästa kursstart är den 23 november.

Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde
Intro Lean filosofi - hösten 2021
Högskolan i Skövde
Denna kurs är inställd. Nästa kursstart är den 23 november.

OBS: DENNA KURSSTART ÄR INSTÄLLD.
Nästa kursstart är den 23 november.

Anmäl dig här

Under hösten arrangerar Högskolan i Skövde kursen intro Lean filosofi.

Utbildningen förväntas kunna genomföras på plats i Högskolans lokaler. Eventuella förändringar informeras löpande.

Kurstillfällen: Tisdagarna 21 och 28 september samt 5 oktober 2021. Utbildningen sker dagtid mellan kl 08:00-16:00 med föreläsning i sal E110 mellan kl. 08:00-12:00.
Examination: 12 oktober 2021

Kursbeskrivning – Lean filosofi

Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt.

Genomförande – Lean filosofi

Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna.

Förkunskapskrav – Lean filosofi

Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning.

Kursmål Lean filosofi

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • Beskriva filosofin bakom Leankonceptet.
  • Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean.
  • Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova