Inspirationsseminariet arrangeras inom ramen för projektet Digiresan 2.0

Projekt | Seminarium

Inspirationsseminarium: Litar du på ert datasystem?

Online

Torsdagen den 27 oktober, kl 10:00-12:00

Anmäl här
Inspirationsseminariet arrangeras inom ramen för projektet Digiresan 2.0
Inspirationsseminarium: Litar du på ert datasystem?
Online
Torsdagen den 27 oktober, kl 10:00-12:00

Cybersäkerhet ska skydda en institutions eller organisations maskinvara och programvara mot allehanda hot och faror mot organisationen samt dess verksamhet. Farorna kan vara allt från främmande makter, organisationer, individer till helt enkelt medarbetare eller en dåligt utformad verksamhet.

En viktig del av arbetet med Cyber-säkerhet handlar om att förstå olika hotbilder, samt hantera sannolikheter för att utsättas för skada. Vilka konsekvenser står man inför om man skulle utsättas för ett intrång, och vad kan man göra för att skydda sig?

Kriget i Ukraina fortsätter och i allt detta kan vi se hur cyberattacker skett vid start av kriget. Men efteråt har det varit relativt tyst inom denna typ av krigsföring. Tystas anfall ner? Utförs/planeras Cyberattacker endast i fredstid? Under det här inspirationsseminariet kommer du få en bild av vad som händer i dagsläget inom säkerhet, vilka hot vi ser och även en bild av de problem och sårbarheter som kan finnas hos företag.

Tid: Torsdagen den 27 oktober, kl. 10:00 – 12:00
Plats: Online.
Målgrupp: Du som vill veta mer om cybersäkerhet.

Boka din plats

Agenda
  • Dagens hotbild.
  • Vad ser vi som jobbar inom offensiv Cyber Säkerhet?
  • Uppfyller ditt företag kraven för eventuella Cyber säkerhets försäkringar? Och hur ser er Security Baseline ut?
Föreläsare

Tietoevry är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag som skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Under inspirationsseminariet kommer José Madueño, Senior Lead Cyber Security Specialist – Communication and Networking Specialist och David Svensson Security Advisor berätta om hur du som företag kan jobba med cybersäkerhet.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova