Kursen genomförs av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

Industriellt människa-robot samarbete genom virtuella verktyg

Högskolan i Skövde

Kursstart 17 februari 2020

Anmäl här
Kursen genomförs av Högskolan i Skövde
Industriellt människa-robot samarbete genom virtuella verktyg
Högskolan i Skövde
Kursstart 17 februari 2020

Industriellt människa-robot samarbete genom virtuella verktyg ingår i Högskolans kurser för yrkesverksamma inom industrin. Kursen ger en introduktion i människa-robot samarbete och hur arbetsceller kan utvecklas i virtuella miljöer.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ingenjörer och tekniker i tillverkande industrin.

Virtuella verktyg för industriella robotapplikationer

Kursens fokuserar på hur man med hjälp av virtuella verktyg kan skapa industriella robotapplikationer där människa och robot delar arbetsområde och/eller arbetsuppgifter utan fysiskt avgränsande skyddsbarriärer. Kursen kommer också att handla om klassificering av människa-robotsamarbete, säkerhetsaspekter och analysverktyg, till exempel ergonomi- och kollisionsanalys. Kursen innehåller arbete med virtuella simuleringsmjukvaror, samt praktiskt arbete i fysiska miljöer.

Efter avslutad kurs kan du:

  • identifiera styrkor och begränsningar med människa-robotsamarbete,
  • redogöra för relevanta säkerhet- och ergonomiaspekter med människa-robotsamarbete,
  • identifiera industriella tillämpningsområden och med virtuella verktyg: planera, utforma och utvärdera produktionsceller för människa-robotsamarbete,
  • reflektera kring etiska aspekter och hållbar utveckling inom området människa-robotsamarbete,
  • visa prov på förståelse för praktiskt arbete med kollaborativa robotar och teknisk utrustning.
Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp, samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område.

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

Kursstart: Vecka 8 i februari och fram till och med vecka 16 i april 2020.
Anmälan: Senast söndagen den 2 februari
Studietakt: 30%

Läs mer och anmälan

Behovsstyrd utbildning

Utbildningen är framtagen utifrån en kartläggning av industrins kompetensbehov och ges inom ramen för Vinnova projektet UDI – Nästa generations drivlinor.

Läs mer om projektet här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova