Projekt

Industrialisering av additiv tillverkning

N3/Black Box, Nohabgatan 15, Trollhättan

Tisdag 12 september, 9.30 - 15.30

Anmäl här
Industrialisering av additiv tillverkning
N3/Black Box, Nohabgatan 15, Trollhättan
Tisdag 12 september, 9.30 - 15.30

Additiv tillverkning, eller 3D-printing i dagligt tal, är en tillverkningsmetod med en lång rad fördelar. Tillverkning av enstaka komponenter är det många som redan behärskar, men hur går man tillväga för att skala upp produktionen? Varmt välkommen till 3D-Actions femte insiktsseminarium, Industrialisering av additiv tillverkning den 12 september!

Som vid all produktion kräver additiv tillverkning på industriell skala en utarbetad process. Men hur ser en sådan egentligen ut? Är det att bara att köpa in utrustning, hyra in eller utbilda personal, säkra materialförsörjning och efterbearbetning och starta produktionen?

Tid: Tisdagen den 12 september, 9.30 – 15.30
Plats: N3/Black Box, Nohabgatan 15, Trollhättan, Sverige

Boka din plats

Eller behöver du investera i en komplett maskinpark, införa material- och produktkvalifikationer, rulla ut digitala plattformar med tillhörande cybersäkerhetslösning för produkt- och produktionsprocesser, samt sätta upp utbildningar och processoptimeringsplan? Vid närmare eftertanke kanske du behöver integrera hela leverantörskedjan och inrätta en avdelning som hanterar produktionen, kundrelationer och annat. Eller?

Det är inte helt lätt att veta var man ska börja, eller hur omfattande industrialiseringsprocessen behöver vara. Givet är att hänsyn måste tas till industristandarder och regelverk. Men omfattningen styrs egentligen enbart av den egna organisationens förmåga samt kundernas krav på produkter, information och spårbarhet.

På seminariet får du höra både stora och små företag berätta om hur de arbetar kring industrialisering av additiv tillverkning. Du får också möjlighet att diskutera ditt företags frågor med forskare och applikationsingenjörer från RISE, Chalmers, Högskolan väst, PTC, Innovatum och deltagande företag.

Vi hjälper dig ta nästa steg

Inom ramen för projektet 3D-Action kan ditt företag få möjligheten att delta i en kostnadsfri förutsättningsstudie. Då får du hjälp att identifiera hur additiv tillverkning skulle kunna användas i din verksamhet, hur tekniken skulle kunna stärka konkurrenskraften och bidra till en mer hållbar produktion.

Låter det intressant? Välkommen den 12 september för mer information, eller kontakta oss direkt!

Projektet 3D-Action

RISE, Chalmers, IUC Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC West och GTC med stöd av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Besök 3D-action på: ri.se/3d-action
Kontakta oss på: 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova