Arrangeras av Kompetensnavet

Identifiera er kompetens

Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Torsdagen den 14 december, 8:00 - 16:00

Anmäl här
Arrangeras av Kompetensnavet
Identifiera er kompetens
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde
Torsdagen den 14 december, 8:00 - 16:00

Programträff fyra för Kompetensnavets GRUPP 3, team GUL.

Projektet Kompetensnavet hjälper er att framtidssäkra kompetensen hos kvinnor och män med olika bakgrund i ert företag. Syftet är att utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Under dagen kommer du få ökad förståelse kring hur man skapar en systematik för att synliggöra kompetens samt hur man hittar en struktur för att hantera kompetensen i organisationen . Syftet är också att ge ökad förståelse för hur en kopplar kompetensförsörjningsplanen till kort- och långsiktiga mål, affärsplanen, jämställdhetsplanen osv. Vi kommer även att diskutera nyttan med en kompetensförsörjningsplan på individ- och organisationsnivå och begreppet tyst kompetens. Syftet är också att skapa en förståelse för grundläggande begrepp inom kompetensförsörjning.


Förberedande uppgift

Tidsåtgång: ca 1 timma
Deltagare: Partsammansatt grupp
Uppgift: Diskutera:

  • Vilken uppgift har vårt företag och för vem?
  • Hur definieras kompetens, kompetensutveckling och kompetensförsörjning hos oss?
  • Vad har vi för framtida behov av kompetens?

Vi behöver ha er anmälan senast 24 november.

Gå till anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova