Arrangeras av Hållbar utveckling Väst

IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Tryckluftsystem - till vilket pris?

Quality Hotel Grand, Hallbergplatsen 2, Borås

Tisdagen den 26 september, 9:00 - 16:00 Anmäl här

Anmäl här
Arrangeras av Hållbar utveckling Väst
IDC tipsar: Tryckluftsystem - till vilket pris?
Quality Hotel Grand, Hallbergplatsen 2, Borås
Tisdagen den 26 september, 9:00 - 16:00 Anmäl här

Hållbar utveckling Väst bjuder in små och medelstora företag till ett seminarium om energieffektivisering.

Seminariet berör teknik, beteende, rutiner och ekonomi rörande trycklyftssystem. Tryckluft är ett dyrt medium och ett område med stora möjligheter till besparingar. Seminariet kommer att handla om mätning, optimering och läckage och varva seminarier med workshops.

Målgrupp

Små och medelstora företag, tryckluftsanvändare. Seminariet är kostnadsfritt.

Läs mer

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om seminariet.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen