Arrangeras av IUC Väst i samverkan med andra

IDC tipsar

IDC tipsar: Teknikworkshop - Samverkan människa robot

Online via Zoom

Tisdagen den 6 oktober, 09:00-12:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Väst i samverkan med andra
IDC tipsar: Teknikworkshop - Samverkan människa robot
Online via Zoom
Tisdagen den 6 oktober, 09:00-12:00

Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?

En strategi för ökad automation måste till för att Sverige ska öka effektiviteten. Prisbilden på kollaborativa robotar medger nu att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete och idag finns många kollaborativa robotar på marknaden. Men vilken är rätt för just ert företag? Denna workshop syftar till att få bättre insikt i vad som finns på marknaden idag samt hur man kan tänka gällande strategier för smart automation.

Hur ser ni på ert företag på en ökad automatiseringsgrad och att införa robotar som samarbetar med befintlig personal? Är det en kittlande tanke så ska ni vara med på denna dag som kombinerar teori och praktik.

Dagens innehåll är baserat på resultat från Produktion2030:s projekt Dynamite och Chalmers testbäddar, SIILab och leds av Åsa Fasth-Berglund från Chalmers tekniska högskola, som är specialist inom området.

Praktisk information

Målgrupp: Produktion, ledning, strategi

Agenda
08.50 Incheckning
09.00 Välkomna och presentationsrunda
09.15 Seminarium:

  • Finns det kollaborativa robotar?
  • Säkerhet kring en kollaborativ robotcell
  • Automationsstrategier
  • Diskussion och gruppövning

11.30 Summering och nästa steg
11.45 Utvärdering
12.00 Avslut

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr.

Läs mer om eventet på www.iucvast.se


Teknikworkshoppar (TWS) ger möjlighet för främst industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030.  Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet, dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forskningsprojekt utifrån företagens behov.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova