Arrangeras av RISE och Substitutionscentrum

IDC tipsar | Seminarium

IDC tipsar: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier

Online

Onsdagen den 13 oktober, kl. 13:00-16:30

Anmäl här
Arrangeras av RISE och Substitutionscentrum
IDC tipsar: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier
Online
Onsdagen den 13 oktober, kl. 13:00-16:30

Som företag är det ditt ansvar att veta om de produkter du sätter på marknaden innehåller skadliga kemikalier. Men hur vet du om en vara innehåller farliga ämnen? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut?

Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs är till för dig som vill börja arbeta strukturerat med kemikalier i dina varor. Kursen bygger på vårt stödmaterial och vi går steg för steg igenom hur du använder materialet. Under kursen får du lära dig:

 • Ta fram information om kemikalieinnehåll i dina varor
 • Göra en riskbedömning av produkt och leverantör
 • Prioritera kemikalier för eventuell utfasning, substitution

Dessutom får du ta del av flera goda exempel på substitution och tips på databaser där du kan hitta alternativ till de kemikalier du vill fasa ut.

Tid: 13 oktober, kl 13-16.30
Plats: Digitalt
Målgrupp: Företag som producerar, säljer och handlar med varor. Inga förkunskaper krävs.
Pris: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Läs mer och anmälan

Mål och syfte med grundkursen
 • Ge kunskap om hur du tar reda på om du har kemikalier i dina varor som är skadliga och bör fasas ut, substitueras.
 • Ge övergripande kunskap om hur kemikalielagstiftningen för varor inom EU är uppbyggd.
 • Ge verktyg och kunskap för att du ska kunna kontakta dina leverantörer och be om information om kemikalieinnehåll.
 • Ge dig verktyg för att systematiskt dokumentera kemikalieinnehåll i dina varor och riskbedöma varor och leverantörer.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen