Arrangeras av Move to 4.0 i samverkan med RISE

IDC tipsar

IDC tipsar: Move to 4.0 – Din väg till Smart Industri/Industri 4.0

Tisdagarna 9 juni och 25 augusti

Anmäl här
Arrangeras av Move to 4.0 i samverkan med RISE
IDC tipsar: Move to 4.0 – Din väg till Smart Industri/Industri 4.0
Tisdagarna 9 juni och 25 augusti

Idag möter många företag utmaningen hur de skall röras sig mot Industry 4.0. Söker ditt företag efter nya möjligheter?

Vill ditt företag identifiera utmaningar och möjligheter för att skapa en färdplan för förändring och mot en smartare industri? Då är det precis dig som Move to 4.0 söker som partner. Flera ledande europeiska forskningsinstitut har skapat ett konsortium, Move to 4.0, för att bidra med stöd och expertis inom Smart industri.

Detta här gör du tillsammans med Move to 4.0

Som deltagare kommer ditt företag att få större insikt om nya möjligheter och hur du kan använda digitala metoder och data. I det här programmet kommer du att utvärdera nivån på Smart Industri/Industri 4.0 i er organisation idag. Du kommer också att hitta dina egna utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom detta område. Med dessa identifierade kommer en specifik färdplan med aktiviteter för att utnyttja möjligheterna utvecklas för ditt företag. I processen kommer du att ha tillgång till metodik utvecklad av ledande europeiska organisationer inom arbetsområdet Smart industri.

Målgrupp

Move to 4.0 söker två typer av företag.

  1. Företag som vill förändra sina industriella processer genom innovationsteknologier.
  2. Företag som vill diversifiera sitt erbjudande genom att identifiera nya affärsmöjligheter.

Om ert företag tillhör en av dessa kategorier, anmäl dettillen plats iMove to 4.0!

Läs mer och anmäl dig här

Programmet ger företag möjlighet att utveckla en skräddarsydd Roadmap med aktivitetsplan för hur ditt företag bäst rör sig i riktning mot Industri 4.0.

Tidslinje

9 Juni – webinar
För att identifiera möjligheter och utmaningar

25 Augusti – webinar
Riktlinjer för att utveckla färdplan för förändring

Sep-Dec
Utveckla färdplaner för förändring för tio utvalda svenska företag.

Slutet av 2020
Nätverksträff med potentiella implementeringspartners.
Samverkanspartner i Sverige är RISE.

Här kan du läsa mer om Move to 4.0

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen