Arrangeras av Högskolan i Skövde i samverkan med Teknikföretagen

IDC tipsar

IDC tipsar: Så ser den nya hotbilden mot våra företag ut

Insikten, Portalen, Kanikegränd 3B, Skövde

Onsdag 25 september, 10:00 - 14:00

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde i samverkan med Teknikföretagen
IDC tipsar: Så ser den nya hotbilden mot våra företag ut
Insikten, Portalen, Kanikegränd 3B, Skövde
Onsdag 25 september, 10:00 - 14:00

Välkommen till ett seminarium där bland andra Säkerhetspolisen beskriver hur industrispionage och olämplig tekniköverföring hotar svensk konkurrenskraft. Varför har vårt behov av forskning inom området ökat i betydelse?

I det nya säkerhetspolitiska läget håller hotbilden mot företag gradvis på att förändras. De stora investeringar som görs för att snabba upp teknikutvecklingen kring den industriella omställningen och energisektorn, såväl som elektriferingen med nya fordon och digitala lösningar medför nya risker och behov av resilienta system. Därmed ökar också industrispionaget och tar sig fler former. Det sträcker sig från fullt legala metoder till rent illegala aktiviteter. Forskare och personal inom amademin är tillsammans med företag – inte minst underleverantörer – primära måltavlor och kan behöva hantera allt från anonyma cyberattacker och sabotage till direkta värvningsförsök och platsbesök med tvivelaktiga uppsåt.

Högskolan i Skövde, Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) bjuder in till ett gemensamt seminarium som riktar sig till företag och forskare. Även övriga organisationer som har koppling till forskning är välkomna att delta. Säkerhetspolisen medverkar och beskriver hur industrispionage och olämplig tekniköverföring hotar svensk konkurrenskraft.

Tid: Onsdag 25 september, 10:00 – 14:00
Plats: Insikten, Portalen, Kanikegränd 3B, Skövde
Information: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Platserna är begränsade.
Kaffe och smörgås finns från kl. 09.30 och vi bjuder på en enklare lunch.

Boka din plats

Målet med seminariet är att öka medvetenheten om hoten mot företag i Sverige och samtidigt framhålla att de tekniksatsningar som nu görs inom bland annat AI, nya material och kommunikationsteknik innebär såväl stora affärsmöjligheter som komplex vetenskapliga utmaningar som kräver forskning och utveckling.

Seminariet kommer bland annat att belysa:

 • Vad kan göras för att minska risken för industrispionage och olovlig teknikanskaffning?
 • Hur ser hotbilden ut mot svenska företag och personal inom akademin och i innovationsmiljöer?
 • Vilka metoder använder främmande makt för att manipulera, stjäla eller på annat sätt tillförskansa sig teknik och kunskap?
 • Vad kan göras för att minska risken för industrispionage och olovlig teknikanskaffning?
 • Vilken affärsmässig potential och vilka vetenskapliga utmaningar finns inom områden som kan kategoriseras som dual use?
 • Vad behöver finnas på plats för att samarbete kring forskning med civila och försvarsmässiga tillämpningar ska kunna etableras?

 

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova