Utbildningarna ges av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser inom design, tillverkning och produktion

Distans och Högskolan i Skövde

Start 17 januari 2022

Anmäl här
Utbildningarna ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Kurser inom design, tillverkning och produktion
Distans och Högskolan i Skövde
Start 17 januari 2022

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. Utbudet speglar dessutom den forskning som bedrivs på Högskolan, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före. Ta möjligheten att satsa på dig själv och din karriär.

Högskolans kurser är kostnadsfria och finns både på grund- och avancerad nivå. Många är flexibla vilket innebär att du avsätter tid för studier när det passar dig, dessutom går många kurser på distans, vilket gör de tillgängliga oavsett var i Sverige du befinner dig.

CAD: Montage och dokumentation

Kursen ska fördjupa färdigheter i modellering och förståelsen för hur ett CAD-system stödjer arbetet med produktframtagning. CAD-moment varvas med ritteknik för att skapa tekniska underlag i ett projekt.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 50 %, och pågår 21 februari 2022 – 20 mars 2022.

Läs mer och anmälan


CAM: Introduktion till datorstödd tillverkning, 7,5 hp

Kursen innehåller föreläsningar för att introducera grunderna inom skärande bearbetning, NC-teknik och dess tillämpningar inom tillverkningsutrustning, grundläggande kunskaper om NCprogram, metodik för processplanering och deras implementeringar i en datorstödd tillverkningsmiljö. Övningar ger tillfälle att träna processplanering och NC programmering med en CAM-mjukvara för att tillverka en del utifrån en 3D-modell med PMI (Product and Manufacturing Information).

Kursen sker på distans, med en studietakt på 25 %, och pågår 17 januari 2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan


Introduktion till ergonomi, 3 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet ergonomi och dess tre fokusområden: fysisk ergonomi, kognitiv ergonomi och organisatorisk ergonomi.

Kursens mål är att ge en insikt och förståelse för hur människor påverkas av hur olika system, så som produkter och arbetsplatser, är utformade. Kursen innehåller moment i anatomi och fysiologi, fysisk belastning, antropometri, kognitiv ergonomi samt psykosociala faktorer och arbetstagares engagemang.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 20 %, och pågår 28 mars 2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan


Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning, 3hp

I kursen kommer du få lära dig grunderna till laserbaserad tillverkning och materialbearbetning och få en förståelse för teknikens applikationsområden samt forskningsområden. Fokus i kursen är lasersvetsning, men du kommer även få grundläggande kunskap om andra bearbetningsmetoder såsom skärning, ytmodifiering och härdning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som yrkesverksam inom exempelvis produktion och konstruktion och vill utöka dina kunskaper inom området laserbaserad tillverkning och materialbearbetning.

Efter avslutad kurs kan du
  • Redogöra för olika typer av lasrar och deras applikationsområden.
  • Grundläggande begrepp, samband och funktioner inom laserbaserad tillverkning.
  • Redogöra för olika processparametrar inom laserbaserad tillverkning.
  • Förbereda och utföra en lasersvetsning samt ge exempel på kvalitetssäkringsmetoder för svetsfogen.
  • Reflektera över vilka möjligheter och begränsningar laserbearbetning har ur ett samhälleligt perspektiv.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 20%, och pågår mellan 28 mars 2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan


MTM tidsstudier för manuella processer, 4 hp

I denna kurs får du lära dig grunderna för tidmätning av manuellt arbete och hur du genomför en analys av manuellt monteringsarbete i en produktionsanläggning. Denna tidmätning kan sedan ligga till grund för exempelvis balansering och optimering av en produktionslina. Efter kursen har du möjlighet att genomföra certifieringsprov för MTM-SAM hos MTM-Föreningen i Norden (kostnad för att genomföra certifieringsprov tillkommer).

Kursen sker på distans, med en studietakt på 25 %, och pågår 28 mars 2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan


Tillverknings- och materialvetenskap, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande egenskaper i Materialteknik och Tillverkningsteknik för ingenjörer och tekniker. Olika materialgrupper så som metaller, plaster, keramer, trä och kompositmaterial behandlas liksom hur de olika materialen kan bearbetas och sammanfogas till olika produkter som t.ex. farkoster, hushållsprodukter, möbler och elektronikprodukter.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 25 %, och pågår 17 januari  2022 – 5 juni 2022.

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova