Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma våren 2022

Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping

Kursstart våren 2022

Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping
IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma våren 2022
Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping
Kursstart våren 2022

Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder fristående kurser på distans riktade mot dig som är yrkesverksam inom den tillverkande industrin.

Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Samtliga kurser sker på distans i kvartsfart med träffar i Jönköping. Kursstart våren 2022.

Utmaningsdrivet utvecklingsarbete, 5 hp

Online, med träffar i Jönköping. Kursstart vecka 4 2022

Som mellanchef i ett producerande företag leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig här


Människa – Teknik – Organisation, 5 hp

Online, kvartsfart. Kursstart vecka 6 2022

Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande. Detta innebär också fördjupad kunskap om interaktionen och samarbetet mellan människor och produkter, människor på jobbet och hur de påverkas av den omgivande tekniken och organisationen. Kursen ger fördjupade insikter i arbetssystem med utgångspunkt från människan i interaktionen mellan delkomponenterna människa – teknik – organisation (MTO) som grundläggande förutsättning.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som på olika sätt påverkar arbetsvillkoren och arbetsmiljön på din arbetsplats, du kan t ex ha rollen som produktionsledare, produktionstekniker, produktionschef eller annan chef, projektledare, verksamhetsutvecklare eller jobba med personal inom HR.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig här


Underhåll för produktionsprestanda, 5 hp

Online, med träffar i Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 5 2022.

Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar med strategiska underhållsfrågor kopplade till produktionsprocesser t.ex i rollen som underhållsansvarig/chef, projektledare, produktionsutvecklare, produktionschef eller underhållstekniker/ produktionstekniker.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig här


Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem, 5 hp

Online, med två träffar i Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 5 2022

Kursen bygger kompetens inom design och utveckling av förändringsbara produktionssystem för att kunna ge effektivare produktion och bli bättre på att hantera variationer i t.ex. produkttyper och volymer. Kursen fokuserar på föränderliga, rekonfigurerbara och flexibla produktionskoncept och produktionslösningar för att verksamheten lättare och snabbare ska kunna möta föränderliga kundbehov.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar med utvecklingsaktiviteter kopplade till produktionsprocesser t.ex i rollen som projektledare, produktionsutvecklare, produktionschef eller produktionstekniker.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig här


Se även en inbjudan om fristående 60-minuterswebbinarier på ovanstående kurstema, som en liten försmak för respektive kurs. 

Öppna PDF om 60-minuterwebbinarier

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen