Utbildningarna ges av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma inom industrin - hösten 2021

Distansutbildning, Högskolan i Skövde

Start 30 augusti 2021

Utbildningarna ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma inom industrin - hösten 2021
Distansutbildning, Högskolan i Skövde
Start 30 augusti 2021

För att kunna följa med i den globala industriutvecklingen krävs välutbildade medarbetare och tillgång till rätt kompetens. Kursutbudet vid Högskolan i Skövde speglar den forskning som bedrivs där, så du kan känna dig trygg i att du får en utbildning där du ligger steget före.

Högskolan erbjuder flera typer av utbildningsinsatser för de som är yrkesverksamma inom industrin. De flesta kurser erbjuds i distansform, utan kostnad, för att ge dig eller dina medarbetare ett mer flexibilitet lärande.


Business Intelligence – datadrivna organisationer, 3hp

Den här kursen tar upp vad som menas med datadrivna organisationer och hur det relaterar till Business Intelligence. Kursen har även ett praktiskt moment där deltagarna refleketerar över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer ute i yrkeslivet, som är intresserade av att lära sig mer om vad som menas med datadrivna organisationer.

Efter avslutad kurs kan du:
 • Redogöra för vad som menas med datadrivna organisationer och relationer till området Business Intelligence.
 • Reflektera över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 10 %, och pågår 30 augusti 2021 – 16 januari 2022. 

Läs mer och anmälan


Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis förbereder dig för de aktuella utmaningar och hot som är förknippade med den snabba digitaliseringen på arbetsplatserna.

Kursen innehåller bland annat praktiska laboratorieuppgifter som involverar fallstudier med säkerhetsincidenter från industrin. I det arbetet kommer du att bekanta dig med de standarder som används för att utvärdera och analysera cybersäkerhetsvarningar. Kursen introducerar även flera grundläggande programmeringsverktyg som används för att bygga anpassade skript vid utvärdering av cybersäkerhetsproblem.

Målgrupp

Kursen, som ges på engelska, riktar sig till yrkesverksamma från små och medelstora företag eller stora organisationer intresserade av att förstå utmaningar och hot kring företagets information och hur man kan börja arbeta för att åtgärda dem. Du har också grundläggande programmeringskunskaper, vilket behövs för att kunna ta del av övningar inom automatiserad säkerhetsanalys.

Efter avslutad kurs kan du

Kursen Informations- och cybersäkerhet: principer och praxis kommer ge dig de grundläggande kunskaper inom information och IT-säkerhet som förväntas på arbetsmarknaden idag. Det kan bland annat innebär att analysera och utvärdera sårbarhet och hot mot cybersäkerhet med hjälp av de standardiserade särkerhetsförsvar som finns.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 20 %, och pågår 1 november 2021 – 16 januari 2022.

Läs mer och anmälan


Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, 3hp

Välkommen till kursen tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser. Den här kursen är särskilt framtagen för dig som har, eller strävar efter att ha en ledande roll i en industriell organisation.

Kurser ger dig fördjupad kunskap inom området teknisk ledarskap med hänsyn till både mänskliga faktorn och ekonomin utöver den tekniska baskunskapen, den så kallade fullt integrerade teknikern eller ingenjör. Vi tittar närmare på och diskuterar olika ledaregenskaper och ledarstilar. Kursen ger en enklare förståelse för det ansvar som vilar på en teknisk ledare i relation till bland annat etiska hållbarhets- och jämställdhetsaspekter av teknikutveckling och i tekniska organisationer/grupper.

Efter avslutad kurs kan du
 • utförligt redogöra för och diskutera viktiga begrepp, ansatser och ledarstilar samt kritiskt förhålla sig till dessa
 • utförligt redogöra för och diskutera viktiga styrningsprinciper och ledaregenskaper inom tekniskt ledarskap där agila arbetssätt är grund för uppbyggnad av team som arbetar med snabb omställning i produktionen
 • visa förståelse för hur individ och grupp samspelar för att utveckla tekniska ledare inom industrin
 • värdera och diskutera ledarskapets betydelse och ansvar i relation till etiska aspekter av teknikutveckling, hållbarhetsaspekter av teknisk utveckling och innovation och jämställdhetsaspekter i tekniska organisationer/grupper.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 20 %. Två kursstarter sker under hösten:

 • 30 augusti 2021 – 14 november 2021.
 • 11 oktober 2021 – 26 december 2021.

Läs mer och anmälan


Elektromobilitet, 3hp

Elektrifieringen skapar möjlighet till fossilfria transporter, men det finns stora utmaningar i omställningen.

En elektrisk drivlina skiljer sig kraftigt från de med förbränningsmotorer. Kärnan är en elektrisk motor som med sitt styrsystem driver hjulaxlarna. Kraften finns antingen lagrad i batteri eller så används bränsleceller som går på vätgas. Detta kräver en infrastruktur i form av ladd och tankstationer. Det finns även flera typer av elvägar som skapar möjlighet att ladda under färd.

Den här kursen ger dig en översikt över elektromobilitetens utmaningar och möjligheter.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 50%, och pågår mellan 4 oktober 2021 – 31 oktober 2021.

Läs mer och anmälan


Laserbaserad tillverkning och materialbearbetning, 3hp

Kursen behandlar fundamentala och övergripande frågor relaterade till laserbaserad tillverkning, nuvarande forskningsområden samt applikationsområden för laserbaserad tillverkning. Speciellt behandlar kursen mekanismer inom lasersvetsning, värmeledningssvetsning, nyckelhålssvetsning, absorbtionsmekanismer (Fresnel- och bremstrålningsabsorbtion), influens av skyddsgas och plasmaplym, prestanda och kvalitetsaspekter, lasersvetsning av olika material, komponenter i lasersvetsningssystem samt inblick i forskningsfrågor inom lasersvetsning.

Kursen sker på distans, med en studietakt på 40%, och pågår mellan 8 november 2021 – 12 december 2021.

Läs mer och anmälan


Fortbildning HT 2021

Kurser som är tillgängliga för alla, ingen registrering behövs och inga högskolepoäng ges.

PLC Programming with CoDeSys and Simumatik 3D

RobotStudio®

FACTS Analyzer Introduction

Fysik I

Fysik III

Fysik V

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen