Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma hösten 2022

Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping

Kursstart hösten 2022

Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping
IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma hösten 2022
Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping
Kursstart hösten 2022

Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder fristående kurser på distans riktade mot dig som är yrkesverksam inom den tillverkande industrin.

Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Samtliga kurser sker på distans i kvartsfart med träffar i Jönköping. Kursstart hösten 2022.

Explainable Artificial Intelligence , 3 hp

Online, med träffar i Jönköping. Kursstart vecka 43 2022.

En omfattande introduktion till Explainable AI (XAI) med relevanta begrepp såsom tolkningsbarhet, transparens och black-box maskininlärningsmetoder. Vi fokuserar på de senaste metoderna för att generera förklaringar och vi studerar frågor som relaterar till AI som beslutsstöd, interaktion med AI och intelligenta system samt deras utvärdering.

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 8 veckor på 20%-fart med tre obligatoriska halvdagsträffar. Vi vänder oss till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

OBS: Kursen ges på engelska

Läs mer och anmäl dig här


Automation – möjligheter och utmaningar, 5 hp

Online, kvartsfart. Kursstart vecka 36 2022

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över ca 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

OBS: Kursen ges på engelska

Läs mer och anmäl dig här


Agil produktionsutveckling, 5 hp

Online, med träffar i Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 36 2022.

Lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över ca 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

OBS:  Kursen ges på engelska.

Läs mer och anmäl dig här


Additiv tillverkning: koncept, metoder, applikationer, 5 hp

Online med tre träffar i Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 36 2022

Lär dig grunderna inom Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-printning. Kursen fokuserar på dynamiken och de unika egenskaper inom Additiv tillverkning som ger potential att användas som ett genomförbart produktionssystem både som fristående teknik eller i kombination med konventionell teknik för industriell tillverkning. Kursen ger en omfattande kunskapsbas inom begreppet Additiv tillverkning.

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över ca 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Läs mer och anmäl dig här


Tillämpad Industri 4.0, 5 hp

Online med tre träffar i Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 36 2022

Digitalisera med små medel och ta kontroll över din egen verksamhet! Minska personberoendet genom automatisering på jobbet, eller hemma! Du får själv med hjälp av olika sensorer bygga kontrollsystem och implementera tekniken för Industri 4.0 i demomiljö. I kursen jobbar ni med case och får testa praktiskt hur det fungerar samt förståelse för hur andra företag gjort i sin implementering av tekniken. Genom att förstå systemen kan du genomföra bättre upphandlingar, slippa dyra konsulter som låser dig till sina system, och själv ta kontroll med enkla medel!

Läs mer och anmäl dig här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova