Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping

IDC tipsar

IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma hösten 2021

Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping

Kursstart hösten 2021

Kurserna ges av Tekniska Högskolan i Jönköping
IDC tipsar: Kurser för yrkesverksamma hösten 2021
Distans och fysiskt, Tekniska Högskolan i Jönköping
Kursstart hösten 2021

Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Nedan tipsar vi om fristående kurser på distans riktade mot den tillverkande industrin.

Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Samtliga kurser sker på distans i kvartsfart med träffar i Jönköping. Kursstart hösten 2021.

Explainable Artificial Intelligence (XAI), 3 hp

Distans Jönköping, kvartsfart. Kursstart oktober 2021

In this course, we present an introduction to Explainable Artificial Intelligence (XAI). We describe the challenges associated with the use of black-box models and how we can overcome such challenges using interpretable and explainable methods. Moreover, we study other aspects related to interacting with AI-based systems, for example, trust, acceptance, evaluation, and Fairness Accountability and Transparency-issues.

The course is given in English and is targeted for working professionals in the industry.

Läs mer och anmälan


Agil produktionsutveckling, 5 hp

Distans Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 34

Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmälan


Automation – möjligheter och utmaningar, 5 hp

Distans Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 36

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier
och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmälan


Additiv tillverkning: Koncept, Metoder, Applikationer, 5 hp

Distans Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 36

Lär dig grunderna inom Additiv tillverkning, ofta kallat 3D-printning. Kursen fokuserar på dynamiken och de unika egenskaper inom Additiv tillverkning som ger potential att användas som ett genomförbart produktionssystem både som fristående teknik eller i kombination med konventionell teknik för industriell tillverkning. Kursen ger en omfattande kunskapsbas inom begreppet Additiv tillverknining.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmälan


Tillämpad Industri 4.0, 5hp

Distans Jönköping, kvartsfart. Kursstart veck 36

Kursen innehåller de grundläggande begrepp som krävs för implementering av Industri 4.0. Studenterna får förståelse för de definierande begreppen och teknologierna inom Industri 4.0 och hur man kommer igång med datainsamling, analys och digitalisering av produktionssystem. Kursen täcker olika områden som maskinteknik, styrteknik, produktionsteknik, automatisering, datavetenskap och elektroteknik.

Observera att kursen ges på engelska.

Läs mer och anmälan


Smältning och gjutning av järnlegeringar (Melting and Casting of Ferrous Alloys) 3 hp

Distans, halvfart. Kursstart vecka 41

Familiarize youself with theoretical/practical contexts for the manufacture of iron and steel castings, the important characteristics of iron-based alloy casting. Learn more about different methods of melting and casting steel and cast iron. The course is also focusing on the quality control methods.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Formmaterial i gjuteriteknik (Moulding Materials in Foundry Technology) 3 hp

Distans, halvfart. Kursstart vecka 45,

This course provides a general overview of different moulding materials, mould/coremakig methods and quality control measurements. The main aim of the course is to enhance the knowledge by giving explanations to the mould and coremaking processes commonly employed.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Komponentgjutning (Component Casting) 6 hp

Distans halvfart. Kursstart vecka 34.

This course opens the door to the fascinating world of casting! Here you will get familiar with different component casting processes and several casting related phenomena as heat transfer, solidification, microstructure formation, defects and residual stresses. You will also get a basic overview of how these phenomena relates to the design of the component and can be investigated using casting process simulation software.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Miljökonsekvensbedömning av gjutgods (Environmental Impact Assessment of Castings) 3 hp

Distans, halvfart. Kursstart vecka 49

Casting is the world’s most widely used method for manufacturing components. Products tend to be more and more complex with higher demands on performance, energy consumption, environment load and costs. This course provides an overview of environmental impact of casting and cast products during a complete lifecycle.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Interkulturell och internationell kommunikation (Intercultural and International Communication) 7,5 hp

Jönköping, halvfart. Kursstart vecka 43,

This course is designed for students/professionals wishing to increase their intercultural understanding and to gain the tools for building international ties. Focus is placed on the application of theory and research in intercultural communication.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Lean Produktion 7,5 hp

Jönköping, kvällskurs i kvartsfart. Kursstart vecka 36

Kursen ger en introduktion till lean och en grundläggande förståelse för vad som kännetecknar lean samt hur det kan användas i förbättringsarbete för att skapa effektiva kundorienterade flöden.

Läs mer och anmälan


Det operativa ledarskapet, 15 hp

Jönköping, kvartsfart, kursstart vecka 34,

Kursen vänder sig till personer med intresse inom och/eller för det operativa ledarskapet i arbetslivet. Kursens fokus är ledarskap och arbetsgrupp. Deltagarna får pröva och utveckla verktyg och metoder att använda i det praktiska ledarskapet för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till verksamhetens mål.

Läs mer och anmälan


Metals and Polymers Component Manufacturing: Webinars

Online webinars, 1-2h/webinar

We provide quick and effective competence development packages (free webinars) for the metal and polymer industry – as two of the most commercially impactful sectors – at the advanced level. The webinars  target industrial challenges in the field of “component manufacturing” including metals and polymers.

 

Läs mer och anmälan


Projektledning, 15 hp

Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 35

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

Läs mer och anmälan


Flervariabelanalys (Multivariable Calculus) 7,5 hp

Jönköping, halvfart. Kursstart vecka 34

Kursen behandlar den grundläggande teorin för funktioner av flera variabler.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer och anmälan


Kurser inom AI och maskininlärning

Jönköping Artificial Intelligence Lab (JAIL) erbjuder aktiviteter och uppdragsutbildning för att stärka AI-kompetensen i din organisation. Allt från inspirations-föreläsning till spetskompetens till ert projekt.

Kontakta Tekniska Högskolan i Jönköping för intresseanmälan.

Läs mer


Gjuteritekniska program/kurser

Distans Jönköping, halvfart.

Tillsammans med svensk gjuteriindustri erbjuder vi program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier. Studierna sker i nära samverkan med gjuteribranschen och konkreta industrirelevanta frågeställningar prioriteras.

Fristående kurser kan sökas löpande i takt med att nya kurser i programmet startar.

Läs mer


Projektledning 15 hp

Jönköping, kvartsfart. Kursstart vecka 35

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

Läs mer och anmälan


 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen