Arrangeras av Innovatum

IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Kurs i ekonomisk reservdelsstyrning

Innovatum i Trollhättan

Tisdagen den 20 juni, 8:30 - 16:00

Anmäl här
Arrangeras av Innovatum
IDC tipsar: Kurs i ekonomisk reservdelsstyrning
Innovatum i Trollhättan
Tisdagen den 20 juni, 8:30 - 16:00

Den 20 juni hålls kursen ”ekonomisk reservdelsstyrning” på Innovatum i Trollhättan. Vi på IDC tror att det kan vara relevant och intressant för många av våra delägarföretag.

I en ekonomisk reservdelsförsörjning balanseras kostnader för produktionsbortfall i väntan på reservdelar mot kostnader för att ha dem snabbt tillgängliga. Kursen ger en teoretisk grund och praktiska tips för detta arbete.

Kursens målgrupp är Underhållsingenjörer, planerare och övrig personal som påverkar eller påverkas av reservdelsprocessen. Kursen genomförs i samarbete med Tomas Henriksson från OEE Consultants.

Kursinnehåll
 • Reservdelsstyrningens ekonomi
 • Reservdelsstrategi och informationshantering
 • Styrning, och teori.  Vi berättar om helheten men med fokus på reservdelarna
 • Styrning, praktiskt arbete med OEE-Spare på verkliga artiklar
 • Om det praktiska arbetet i förrådet
 • Sammanfattning och diskussion om vad som krävs för att få optimal reservdelsprocess

Teori blandas med praktiska övningar. Som deltagare kan du, om du vill, ta med underlag för optimering av verkliga artiklar i det egna* förrådet.

Vill du veta mer?

Läs mer

Se program för dagen

IDC Skövde

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om kursen.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen