Kurserna genomförs av Högskolan Väst

IDC tipsar

IDC tipsar: Kompetensutveckling inom produktionsteknik hösten 2021

Produktionstekniskt centrum, Nohabgatan 18, Trollhättan

Kursstarter hösten 2021

Kurserna genomförs av Högskolan Väst
IDC tipsar: Kompetensutveckling inom produktionsteknik hösten 2021
Produktionstekniskt centrum, Nohabgatan 18, Trollhättan
Kursstarter hösten 2021

För att stärka svenska industriföretags konkurrenskraft utvecklar Högskolan Väst kontinuerligt nya korta kurser speciellt riktade till yrkesverksamma. Syftet är att bidra till en ökad expertkompetens inom produktionsteknik, både regionalt och nationellt. Kurserna utvecklas i samverkan med industriföretag och relevanta nätverk.

Nya projekt tillkommer hela tiden och de största projekten just nu är ProdKomp och ExSus. Andra pågående projekt är KIT där Högskolan i Väst samarbetar med flera av Sveriges lärosäten. Samt ProdEko där de tillsammans med Miljöbron utvecklar former och kursinnehåll för att möta företags utbildningsbehov inom ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  Kurserna tas fram inom utbildningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova och är kostnadsfria.

Korta kurser

Kurserna är relativt korta, motsvarande 2,5 högskolepoäng och genomförs generellt under fyra till fem veckor med en uppstartsdag på PTC eller Campus och därutöver två-tre träffar på Produktionstekniskt Centrum (PTC) eller Campus. Det förekommer även webb-möten. Kurserna är helt kostnadsfria.

Period 4 (start v. 36)

Robotteknik 2 – Programmering och simulering

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Kursen fokuseras på metodik för programmering och simulering av robotsystem. Fokus ligger på modellering, simulering och off-line-programmering i kommersiella verktyg för robotsimulering. Kursen tar också upp analys, utvärdering, utformning, och programmering av robotsystem.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med automationslösningar inom produktion – framförallt robotlösningar.

Läs mer och anmälan

Skärande bearbetning  – Bearbetningsdynamik

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Kursen fokuserar vibrationer inom skärande bearbetning. Fokus ligger på metoder för analys av vibrationer i mekaniska system, vibrationsmätning och mekanisk modellering.

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för hur det mekaniska systemet kan mätas upp, analyseras och optimeras.

Läs mer och anmälan

Verksamhetsutveckling – Agil strategi

Deltid, distans utan träffar på campus, 2.5 hp

Vi lever i en föränderlig värld som efterfrågar flexibilitet, snabbhet, anpassning, entreprenörskap och innovation, dessa kräver nya sätt att organisera och leda verksamheter. I den här kursen får du förståelse för hur projekt kan drivas för att möta dessa nya krav.

Kursen vänder sig till dig som vill få en förståelse för filosofin (tankesättet) som det agila förhållningssättet bygger på. Kursen har en bred målgrupp; projektledare, delprojektledare och linjechefer, men passar också personer som arbetar med förändrings- och förbättringsarbete.

Läs mer och anmälan


Period 5 (start v. 41)


Additiv tillverkning – Metalliska material

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Utgångspunkten i kursen blir hur det metalliska materialet påverkas av olika additiva tillverkningsprocesser. Kursen fokuserar på olika processer och tekniker utifrån ett antal olika typer av metalliska material.

Kursen vänder sig till dig som har kunskaper inom additiv tillverkning men vill fördjupa dig i processer för metalliska material.

Läs mer och anmälan

Industrins digitalisering – Cyber Security

Deltid, Campus, 2.5 hp

Kursen utgår från cybersäkerhetsanalytikerns olika roller ur ett industriellt perspektiv. Vidare ingår att kunna analysera olika typer av datakommunikation. Med hjälp av olika typer av monitoreringsverktyg kunna identifiera olika typer av cyberattacker, samt tillämpa olika metoder för att upptäcka samt stoppa pågående cybersäkerhetsattacker.

Läs mer och anmälan

Industrins digitalisering – Big data introduktion

Deltid, distans utan träffar på campus, 2.5 hp

Denna kurs ger en introduktion till området Big Data och går övergripande igenom och förklarar tekniker kopplade till Big Data. Vi går igenom principerna för NoSQL-databaser som vanligtvis används i Big Data-lösningar samt utvecklar huvudprinciperna för Big Data-analyser.

Läs mer och anmälan

Verksamhetsutveckling – Kommunikation och lärande

Deltid, Campus, 2.5 hp

Kursen ger dig fördjupad kunskap om kommunikation i organisationer. En stor del av de aktiviteter och arbetsuppgifter vi jobbar med i dagens organisationer består av kommunikation, och oavsett vilken position eller roll man har, så bidrar man till det rådande kommunikationsklimatet.

Läs mer och anmälan

Ingenjörsmetodik – Finita element

Deltid, distans utan träffar på campus, 2.5 hp

Enligt NE är finita elementmetoden en ”datorbaserad generell metod för numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik”. I denna kurs ska vi försöka ta reda på vad detta kan betyda, i såväl teori som praktik.

Kursen avser i första hand att ge en orientering kring metodikens väsen och dess tillämpningar, men kan kanske också vara av intresse för dig som redan gjort en och annan beräkning med metoden men som vill veta lite mer om hur den fungerar i grunden, och kanske upptäcka att den är generell och kan appliceras inom många olika tillämpningsområden.

Läs mer och anmälan


Period 6 (start v. 46)

Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Kursen fokuserar på den konstruktiva utformningen av en produkt för att denna skall kunna tillverkas med additiva metoder. Utifrån deltagande industrirepresentanter identifieras produkter som skulle vara lämpliga att tillverka med AM i stället för med traditionell tillverkningsteknik.

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande förståelse för additiv tillverkning (AM) och vill fördjupa dig i ämnet. Du bör ha läst kursen Additiv tillverkning – Metalliska material eller ha motsvarande kunskaper.

Läs mer och anmälan

Industrins digitalisering – Technology Management

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Berör några av de grundläggande koncepten och teorierna kring strategisk teknologihantering och granskar viktiga strategiska beslut i centrum av teknik- och innovationshantering utifrån företagets konkurrenssituation.

Läs mer och anmälan

Industriautomation – Framtida automation

Deltid, Campus, 2.5 hp

Kursen fokuserar på flexibel automation för den smarta fabriken inom konceptet industrins digitalisering. Koncepteten Multi Agent System (MAS) kopplat mot den smart fabriken och industrins digitalisering tas upp i kursen och diskuteras. Andra moment som diskuteras är flexibel automation och autonoma robotceller samt framtida ideer och visioner inom automation.

Läs mer och anmälan

Verksamhetsutveckling – Användardriven digitalisering

Deltid, distans med träffar på campus, 2.5 hp

Denna kurs ger en fördjupad insikt i hur nya digitala lösningar kan tas fram för en verksamhet. Kursen tittar på olika utvecklingsmodeller och hur man kan skapa prototyper utifrån ett användarperspektiv.

Läs mer och anmälan


Kurserna är kostnadsfria.

Om du har frågor om utbildningsprojekten, tveka inta att höra av dig till

 

 

 

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova