Arrangeras av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Introduktion till produktionssimulering

Högskolan i Skövde

Fredagen den 9 februari, 9:00 - 15:00

Arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Introduktion till produktionssimulering
Högskolan i Skövde
Fredagen den 9 februari, 9:00 - 15:00

Produktionssimulering är ett kraftfullt verktyg vid produktionseffektiviseringar som hjälper till att förstå hur förändringar i produktionen påverkar ledtider, kapacitet och flaskhalsar.

På workshopen får du som jobbar inom industrin och inte tidigare använt simulering en introduktion till konceptet och du får också praktiskt testa att använda simuleringsverktyget FACTS.

Efter workshopen är tanken att deltagarna ska:

• Förstå möjligheter och begränsningar med produktionssimulering.
• Kunna utföra simulering av ett enkelt produktionssystem.
• Kunna avgöra om, och i så fall hur, produktionssimulering kan användas i den egna verksamheten.

Praktisk information

Workshopen är helt kostnadsfri och inkluderar fika och lunch, men deltagande företag med färre än 500 anställda behöver skriva på ett intyg om försumbart stöd om 2 000 kr. Kursen äger rum på Högskolan i Skövde.

Anmälan och frågor till Anna Syberfeldt, Högskolan i SKövde,  

produktionssimulering 2

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du vill veta mer.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela Via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen