Kursen arrangeras av Högskolan i Väst

IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion

Digitalt

Kursstart vecka 11 2022

Anmäl här
Kursen arrangeras av Högskolan i Väst
IDC tipsar: Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion
Digitalt
Kursstart vecka 11 2022

Hållbarhet och hållbarhetsarbete är nödvändigt för att lösa de akuta och allvarliga globala problem som gjort sig påminda de senaste åren; klimatförändringar, pandemier och förlust av livsviktig biologisk mångfald med mera. Under våren 2022 ger Högskolan i Väst en kurs som tar upp de hållbarhetsutmaningar vi har inom bland annat transporter, fordons- och flygindustri samt olika koncept för att lösa dem.

FN har satt upp 17 globala hållbarhetsmål som är en internationell kraftsamling för att uppnå detta. Flera av dessa omfattar direkt eller indirekt industriell produktion och har kopplingar till Industri 4.0. Denna kurs behandlar några av de hållbarhetsutmaningar vi har inom bland annat transporter, fordons- och flygindustri samt olika koncept för att lösa dem.

Kursen genomförs helt digitalt mellan vecka 11 – 16 (mars – april 2022).

Läs mer och anmälan

Målgrupp

Yrkesverksamma inom tillverkningsindustri eller personer intresserade av fortbildning inom framtidens industri.

Innehåll

Kursen tar upp huvudsakligen följande moment:

  • Varför klimatförändringar och FN:s klimatmål
  • Material och miljö – hur hänger det ihop?
  • Miljöteknik och transporter
  • Livscykel
  • Cirkulär ekonom

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova