Arrangeras av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: INFINIT-konferensen 2021

ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B eller online

16 - 17 november

Anmäl här
Arrangeras av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: INFINIT-konferensen 2021
ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B eller online
16 - 17 november

Välkommen till INFINIT-konferensen – ett forum där du som är verksam inom näringsliv, akademi eller offentlig sektor kan möta andra aktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och digitalisering för hållbar utveckling.

Tid: Lunch-lunch: 16-17 november, 2021 (Kostnadsfritt event, men kräver anmälan).
Plats:
ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B eller online.

Se hela programmet här

Anmäl dig här senast den 5 november

Ett axplock från progammet
  • Lars Niklasson, rektor vid Högskolan i Skövde. Från KK-miljö till INFINIT – och framåt.
  • Leif Pehrsson, VD IDC, Näringslivsperspektiv på INFINIT.
  • Mats Jägstam, VD Science Park Skövde. Från forskning till innovation och nyttiggörande – Hur bör vi tänka?
  • Anna-Karin Pernestig, lektor i biovetenskap. Produktifiering – resan från forskningsidé till en prototyp.

Forskning som bidrar till näringslivets digitala transformation

INFINIT är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Högskolan i Skövde som tar sin utgångspunkt i informationsteknologisk forskning. Vi använder AI-baserade metoder och modeller för att hitta tillämpningsbara lösningar på problem i forskningens framkant. Kopplat till forskningens fokus utvecklar vi utbildningens former och innehåll, i syfte att stärka och höja kompetensen inom svensk industri. INFINIT:s forskning och utbildning bidrar bland annat till näringslivets digitala transformation inom life science, ingenjörsvetenskap och informationsteknologi.

INFINIT-konferensen bjuder på inspirerande föredrag, spännande panelsamtal och tillfällen för nätverkande. Du får ta del av forskningsresultat och ges en insyn i vilka möjligheter och värden som samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapar.

För dig som vill dra nytta av samverkan

Under dagarna kommer vi tillsammans att diskutera utmaningar, framgångsfaktorer och försöka peka ut en riktning för framtiden. INFINIT-konferensen är för dig som vill bidra till och dra nytta av samverkan i din verksamhet.

Dåtid, nutid, framtid

Konferensen är uppdelad på två dagar. Dag ett kommer att ge en exposé över INFINIT:s tioåriga historia, ge en inblick i forskningsresultat och var forskningen står idag. Dagen avslutas med en trevlig middag, för den som vill. Under dag två kommer vi fokusera på framtiden och hur vi kan verka tillsammans framöver.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova