Arrangeras av IUC Väst

IDC tipsar

IDC tipsar: Fokusgrupp Kvalitet - Teknisk renhet

Online

Tisdagen den 22 februari, kl. 13:00-15:00

Anmäl här
Arrangeras av IUC Väst
IDC tipsar: Fokusgrupp Kvalitet - Teknisk renhet
Online
Tisdagen den 22 februari, kl. 13:00-15:00

Många företag inom tillverkningsindustrin upplever det allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska system och tillverkningsprocesser. Behovet att säkra en produkts renhet beror ofta på kundkrav enligt renhetsstandard för att uppfylla funktionalitet. Att säkra teknisk renhet kan också vara bra för att säkra processutfall, av ekonomiska skäl eller arbetsmiljö.

Under fokusgruppen får du reda på vad teknisk renhet är och varför det är gynnsamt för företaget att implementera åtgärder för renhet. Du kommer att få med dig verktyg och tips på enkla åtgärder samt förslag på mer avancerade insatser. Vi bjuder in ett par företag att berätta om sina erfarenheter med teknisk renhet och  du kommer få möjlighet att diskutera frågan tillsammans med de andra deltagarna.

Tid: Tisdagen den 22 februari, kl.13:00 – 15:00
Plats: Online

Anmäl dig här

Denna fokusgrupp riktar sig speciellt till: VD, tekniskt ansvarig, produktionschef och inköpsansvarig

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova