Kurserna arrangeras av Hantverksakademin i Tibro

IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Enstaka kurser på Hantverksakademin

Hanverksakademin, Grönhultsvägen 2, Tibro

Onsdag 6 februari samt 12 februari och 14 februari

Kurserna arrangeras av Hantverksakademin i Tibro
IDC tipsar: Enstaka kurser på Hantverksakademin
Hanverksakademin, Grönhultsvägen 2, Tibro
Onsdag 6 februari samt 12 februari och 14 februari

Hantverksakademin i Tibro erbjuder under våren enstaka kurser som ingår i YH-utbildningen Projektkoordinator inom möbel- och inredningsbranschen.

Kurserna påbörjas i februari och avslutas under mars, april och maj. Välkommen till Hantverksakademin i Tibro.

Företagande – affärsprocess, hållbarhet och cirkulär ekonomi 25 YH-poäng

Kursen ger kompetens kring cirkulära affärsprocesser och arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Branschförståelse och yrkesroll betonas i kursen genom studiebesök, föreläsningar och seminarier. Färdigheter i offertskrivande och kalkylering för kundhantering, från enskild produkt till koncept- och hel inredning sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Start: 6 februari kl. 9.00 – 16.30. Onsdagar kl 9.00 – 16.30 under vecka 6 – 20.

Företagande – simuleringsprojekt 15 YH-poäng

Kursen bygger vidare på Affärsprocessmetodik, och fördjupar ämnet ytterligare genom att belysa företagande. Den ger grundläggande kunskaper i det praktiska kring starten av ett eget företag, såsom kalkyler för den egna verksamheten och företag i stort, kontakter med skattemyndighet, banker och försäkringsbolag samt med etablerade enskilda företagare. Kursen genomförs i samarbete med Drivhuset, som med sina kontor runt om i landet kan stödja den som eventuellt efter avslutad utbildning startar ett företag, oavsett etableringsort.

Start: 14 februari kl. 9.00–15.00. Två dagar/vecka: torsdagar och fredagar kl 9.00–15.00 under vecka 7 – 11.

Inredning och Design – design med omtanke 20 YH-poäng

Kursen ger grundläggande branschkunskaper om skillnader i privat och offentlig interiör och även inom branschsegment. Den studerande får en förståelse för projektering med utgångspunkt i inredningskommunikation; hur detta skapar fungerande mötesplatser, specialanpassade rum för ett visst syfte. Kursen ger grundläggande kunskaper i rumsgestaltning. De studerande tränas i att se en visuell helhet: Förslag och resultat ställs i relation till människan och hennes behov av funktion och upplevelse samt även det givna rummets förutsättningar och sammanhang. Kursen tar upp kvalitetsnivellering inom olika branschsegment och dess betydelse för slutresultatet. Dessa kunskaper ökar förståelsen vid val av relevanta material, färger, möbler och belysning. Den studerande tränas också i visualisering och tillverkning av enkelt underlag för presentation, satt i relation till aktuell mottagare.

Start: 12 februari kl. 9.00–17.00. Två dagar/vecka: tisdagar och onsdagar kl 9.00–17.00 under vecka 7 – 11.

Kontakta Hanne Gustafsson för mer information:

Hanne Gustafsson, utbildningsledare
Telefon : 0504 -78 75 04 E-post :

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova