Arrangeras av Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE och Science Park Skövde

IDC tipsar

IDC tipsar: Bli en del av Kraftsamling elektrifiering!

Online

Torsdagen den 17 juni, 09:00 - 12:00

Anmäl här
Arrangeras av Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE och Science Park Skövde
IDC tipsar: Bli en del av Kraftsamling elektrifiering!
Online
Torsdagen den 17 juni, 09:00 - 12:00

Den 17 juni sätts fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av Västra Götaland. Tillsammans mobiliseras det för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur.

Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av visionen. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

  • Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden.
  • Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna.
  • Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring.

Tid: Torsdagen den 17 juni, 09:00 – 12:00
Plats: Online
Arrangörer: Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE och Science Park Skövde

Anmäl dig här

För mer information: 

, samordnare kraftsamling elektrifiering, Västra Götalandsregionen
, Innovatum Science Park/Energikontor Väst
, Johanneberg Science Park
, Lindholmen Science Park
, RISE
, Science Park Skövde


Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete.
Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova