Arrangeras av Biolyftet i samverkan med TEKO

IDC tipsar

IDC tipsar: BioLyftet - företagsutbildning om hållbara material

Online

Onsdagarna den 21 april och 5 maj, samt 11 och 25 maj.

Anmäl här
Arrangeras av Biolyftet i samverkan med TEKO
IDC tipsar: BioLyftet - företagsutbildning om hållbara material
Online
Onsdagarna den 21 april och 5 maj, samt 11 och 25 maj.

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter

Två utbildningsdagar

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval.

Datum och intresseanmälan

Det finns två utbildningstillfällen att välja på; 21 april & 5 maj, samt 11 maj & 25 maj. Nedan bokar du de dagar som passar dig bäst. Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Kursdagar: 21 april, kl. 09.00-16.00, samt 5 maj 2021, kl. 09.00-15.15.
Gör intresseanmälan till kursen senast den 15 april. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen.

Anmäl dig här

Kursdagar: 11 maj, kl. 09.00-16.00, samt 25 maj 2021, kl. 09.00-15.15. Gör intresseanmälan till kursen senast den 4 maj. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen. Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova