Arrangeras av Big Science Sweden

IDC tipsar

IDC tipsar: Big Science Virtual Workshop

Webbsänt

Måndagen den 11 maj, 13-17

Anmäl här
Arrangeras av Big Science Sweden
IDC tipsar: Big Science Virtual Workshop
Webbsänt
Måndagen den 11 maj, 13-17

Ta chansen att utöka ditt nätverk på Big Science Virtual Workshop, måndagen den 11 maj. Ett tillfälle att träffa forskningsanläggningar och europeiska leverantörer.

Som Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO har Big Science Sweden som uppgift att skapa förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. De arbetar med att söka upp företag och visa på möjligheter till affärer och teknikutveckling. Big Science Sweden bygger upp bred kunskap om företag, deras kompetens och möjligheter att leverera, de bygger relationer med upphandlingsansvariga och personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.

Läs mer och boka plats


Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova