Kursen ges av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Big Data Analytics

Högskolan i Skövde - Distansutbildning

Kursstart 31 oktober 2022

Anmäl här
Kursen ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Big Data Analytics
Högskolan i Skövde - Distansutbildning
Kursstart 31 oktober 2022

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Hos Högskolan i Skövde kan du väja att läsa en, eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Kurserna passar de flesta branscher såsom industri, finans, transport och handel.

Big Data Analytics

Big data analytics undersöker stora mängder data för att hitta mönster eller korrelationer. Genom att använda den nyfunna datan kan prediktiva modeller tas fram och mer tillförlitliga prognoser genereras. Prognoser som leder till att företag kan fatta bättre beslut och förbereda sig för framtida utmaningar.

Under kursen kommer vi diskutera aspekterna osäkerhet, predicerbarhet, och orsaksförhållanden, för att bygga en bättre förståelse för hur de påverkar modellering och analys. Under kursens gång kommer det bli tydligt att prediktiv modellering handlar om att stödja användare och beslutsfattare, och inte för att enbart skapa prediktioner.

Mer specifikt kommer vi i kursen att fokusera på prediktiv modellering: dataanalys och utforskning för prognosmodellering, extrapolativa prognosmodeller, kausala prediktiva modeller, användning av domänexpertis och omdöme i datadrivna prediktioner, samt utvärdering av modeller och prediktioner.

Efter avslutad kurs kan du
  • redogöra för prediktiva modelleringsprinciper,
  • tillhandahålla stöd för verkligt beslutsfattande och lösa prediktiva problem med hjälp av olika modellfamiljer,
  • designa och utföra giltiga experiment i en prediktiv miljö,
  • kvantifiera förutsägelse- och modelleringsosäkerheter och kartlägga hur dessa ansluter till stödjande användare,
  • modellera gränserna för förutsägbarhet och kausalitet och hur dessa kan uppskattas, samt reflektera över hur dessa modeller och metoder kan användas i den egna organisationen.
Vem är kursen för?

Denna kurs inriktar sig till dig som yrkesverksam och som vill få en bättre förståelse för hur Big data analytics och prediktiva modeller kan hjälpa företag fatta bättre beslut.

Pågår: 31 oktober 2022 – 15 januari 2023
Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
Takt: 20%

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova