Arrangeras av Kompetensnavet

Förändringsledning ur ett nytt perspektiv

Lumber & Karle, Götaplatsen 1, Kvänum

Torsdagen den 26 oktober, 8:00-16:00

Anmäl här
Arrangeras av Kompetensnavet
Förändringsledning ur ett nytt perspektiv
Lumber & Karle, Götaplatsen 1, Kvänum
Torsdagen den 26 oktober, 8:00-16:00

Programträff två för Kompetensnavets GRUPP 4, team ROSA.

Projektet Kompetensnavet hjälper er att framtidssäkra kompetensen hos kvinnor och män med olika bakgrund i ert företag. Syftet är att utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Syfte:
 • Påbörja arbetet med att nå en inkluderande arbetsplatskultur.
 • Identifiera hindrande normer som hämmar utveckling i organisationen.
 • Öka kunskapen om hur jämställdhet och mångfald bidrar till företagets utveckling.
 • Skapa förändringsvilja i organisationen.
 • Förstå behovet av medvetna strategier för kompetensförsörjning.
 • Skapa rätt förutsättningar för ett hållbart förändringsarbete.
 • Skapa förutsättningar för arbetet med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen.

Inskrivning från 08:00 med enklare frukost. 08:30 startar vi dagens program.


Förberedande uppgift

Tidsåtgång: ca 1,5 timmar
Deltagare: Partsammansatt grupp
Uppgift: Diskutera:

 • Vi har konkretiserat ansvarsfördelning i den partsammansatta gruppen.
 • Vi har definierat våra drivkrafter för vårt deltagande i Kompetensnavet.
 • Vi har diskuterat hur vi skapar förändringsvilja i organisationen.
 • Vi har diskuterat hur vi tidigare arbetat med förändringsarbete i företaget.

Vi behöver ha er anmälan senast 6 oktober.

Gå till anmälan


Anmälan till ”Förändringsledning ur ett nytt perspektiv” för Sjuhärad och Fyrbodal

För Kompetensnavets andra deltagare i Sjuhärad och Fyrbodal så kommer denna projektträff vara den 18 oktober i Sjuhärad och den 17 oktober i Fyrbodal. Här kan du anmäla dig:

Sjuhärad – onsdag 18 oktober 2017 (anmälan senast 29 september)
Fyrbodal – tisdag 17 oktober 2017 (anmälan senast 29 september)

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova