Fokusträff | Projekt

Fokusträff: Vilket ledarskap behövs för att skapa tillit och en lärande kultur?

Online

Onsdagen den 29 september, kl. 13:00-16:00

Anmäl här
Fokusträff: Vilket ledarskap behövs för att skapa tillit och en lärande kultur?
Online
Onsdagen den 29 september, kl. 13:00-16:00

Höstens Fokusträff handlar om hur du bygger ett starkt självledarskap som hjälper dig att leda andra framgångsrikt och om att skapa en kultur präglad av mod och tillit där vi växer tillsammans.

Att leda i en snabbrörlig värld med mycket förändringar, ny teknik, ökat distansarbete och nya generationer som möter tidigare generationer på arbetsmarknaden är både spännande och utmanande. Det ställer också nya förväntningar på ledarskapet. De senaste årens pandemi har förstärkt fokus på syftes- och värderingsdrivna organisationer, där ledare blir förebilder genom sitt ledarskap och sina handlingar.

Tid: Onsdagen den 29 september, 13:00 – 15:30
Plats: Online
Målgrupp: Alla inom den tillverkande industrin som vill veta mer om ledarskap som främjar tillit och lärande. Eventet är kostnadsfritt.

Det här får du med dig

Vi är glada att den 29 september ha möjlighet att lyssna till Anna Sandborn, professionell certifierad coach och föreläsare som coachat och utbildat hundratals ledare inom både privat och offentlig verksamhet med fokus på ledarskap, kommunikation och tankesätt. Anna kommer att dela med sig av viktiga nycklar för att:

  • Möta nya förväntningar på ledarskapet.
  • Skapa motivation genom tydligt syfte och värderingar.
  • Leda med autenticitet, sårbarhet, mod och empati.
  • Bygga tillit och engagemang.
  • Främja en kultur av lärande och nytänkande.

Kommunikation och relation är en central del av föreläsningen som innehåller flera diskussions- och reflektionspass tillsammans med andra deltagare. Du som deltar kommer också att få med dig flera olika verktyg att använda själv och tillsammans med ditt team.

Anmäl dig här

Anna Sandborn

Anna Sandborn.

Anna driver bolaget Mpire Development med syftet att hjälpa företag att utvecklas genom att involvera medarbetare, få dem att växa och nyttja sin potential. Hon brinner för att skapa tillit och engagemang hos människor och är verksam i flera industriföretag. Anna Sandborn föreläser om hur man utvecklar och stärker sitt självledarskap, når sina mål och hur man som ledare genom engagemang och tydliga värderingar kommunicerar för att skapa motivation och agerande hos andra. Hon har en unik förmåga att inspirera andra till att utveckla sig själva och personer i sin närhet.


Eventet arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova