Fokusträff

Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem - tema kalkylering

Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde

Måndagen den 5 februari, 13:00 - 16:30

Anmäl här
Fokusträff: Utveckla ditt affärssystem - tema kalkylering
Gothia Science Park, Lokal: Insikten Kanikegränd 3B, Skövde
Måndagen den 5 februari, 13:00 - 16:30

Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt är en utmaning, oavsett affärsområde. Vi på IDC har sett ett stort behov hos våra delägarföretag att jobba med detta utifrån den tillverkande industrins perspektiv.

Vi erbjuder därför löpande fokusträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra delägarföretag.

Monitornätverk blir del av en serie fokusträffar

Som en utveckling av det tidigare nätverket för Monitoranvändare startade IDC 2017 en serie fokusträffar med tema affärssystem för tillverkande industriföretag. Upplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör allra flest av våra delägare använder sig av och som jobbar mycket mot tillverkande industriföretag.

Information och nätverk i kombination – måndagen den 5 februari
 • 13:00 – 15:00 seminarium/information
 • 15:00 – 16:00 nätverkande/workshop
 • 16:00 – 16:30 information om affärssystemet Monitor – för dig som vill veta mer
Deltagarna avgör innehåll

Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusträff, planerad till september 2018.

Här kan du läsa mer och se bilder från förra fokusträffen

Innehåll tema ”kalkylering”

 • Allmän genomgång av beräkning av kalkyler i Monitor G4 och G5
 • Förkalkyl fördjupning
 • Efterkalkyl fördjupning
 • Systeminställningar för kalkyler
Vi ser gärna att du gör din anmälan senast onsdagen den 31 januari. 
Kostnad
 • Delägare i IDC – kostnadsfritt deltagande
 • Ej delägare i IDC – 495,00 kr exkl moms

Gör din anmälan senast måndagen den 22 januari.


Monitors erbjudande till IDCs delägarföretag

Monitor har tagit fram ett erbjudande särskilt för IDCs delägarföretag. De ges möjlighet att få kostnadsfri förstudie och särskilt erbjudande för utbildning och konvertering till G5. Deltagare har möjlighet att få mer information om erbjudandet i samtal med kontaktpersoner från Monitor efter fokusträffen den 5 februari, klockan 16:00-16:30.

Vill du veta mer om erbjudandet och exakta priser?

Kontakta Arne Holmberg, 0500-50 25 16 eller .


Fokusträffen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Hållbar Industriell Utveckling finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne om du vill veta mer om fokusträffen.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20

Dela via

Fler utbildningar & event
Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova