Arrangeras av FKG i samverkan med andra

IDC tipsar

FKG Omställningsdagar - du måste ställa om! Men hur?

Online.

Torsdag och fredag, 5-6 november, kl. 09.00 – 12.00.

Anmäl här
Arrangeras av FKG i samverkan med andra
FKG Omställningsdagar - du måste ställa om! Men hur?
Online.
Torsdag och fredag, 5-6 november, kl. 09.00 – 12.00.

Två halvdagar med fokus på omställning, målet är att ge exempel på konkreta sätt att ta sig an resan mot en omställd verksamhet. Det är ett kostnadsfritt event som riktar sig mot alla intresserade av omställning och hur man rustar sig för morgondagen som redan är här.

Tid: Torsdag och fredag, 5-6 november, kl. 09.00 – 12.00.
Plats: Online

Omställningsdagarna anordnas av FKG tillsammans med RISE inom ramen för Produktion2030 och tar ett helhetsgrepp om företags väg framåt genom att utgå ifrån två olika avdelningar i er verksamhet. Med tydlig information och skarpa diskussioner vill vi bidra med ett betydande inspel och stöd till era färdplaner för omställning. På plats finns IDCs VD Leif Pehrsson samt Jenny Bramell, Ordf. IUC Sverige. 

Med två utgångspunkter i er organisation kommer vi bland annat gå igenom de nya artiklar som nu kommer genom framtidens elektrifierade fordon. Där ges inspel om hur man kan tänka angående både era befintliga och de potentiellt nya artiklarnas möjligheter. Deltagarna får även ta del av en spännande paneldiskussion, samt skräddarsydda föredrag om nya affärsmodeller som både kan säkra och stärka ditt företag in i framtiden.

Du tillsammans med din kollega, har möjligheten att ifrån era olika positioner inom företaget se och analysera er väg framåt. Tillsammans med branschkollegor med kompletterande perspektiv rustar ni er för morgondagen som redan är här.

Dag 1 – Det händer nu!

9.00: Välkommen
9.10: Framtidsspaning med Peter Bryntesson
9.30: Paneldiskussion Leds av Leif Pehrsson VD IDC Skövde med Fredrik Sidahl VD FKG, Anna Bird Manager MITC & Jenny Bramell Ordf IUC Sverige.
10.10: Nya artiklar för framtiden
11.00: Anpassade positionsberoende diskussioner:
-Tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller i en omställning med Johan Frishammar, Prof. Luleå Tekniska Universitet
-Vilka artiklar är intressanta och varför?
12.00: Avslut

Dag 2 – Tänk utanför boxen

9.00: Välkommen
9.10: Vad krävs för en omställning? Birgitta Öjmertz Programdirektör produktionslyftet RISE.
9.50: Anpassade positionsberoende diskussioner:
-Att göra nya typer av affärer med hjälp av data, Magnus Löfstrand, Prof. Örebro Uni.
Mobilitet från företagets synvinkel.
10.50: Sammanfattande framtidsplanering
11.25: Utbyte mellan företagen
12.00: Avslut

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova