Föreläsningen arrangeras av PT Nätverk, en del av ASSAR

Nätverk

Digitaliserade instruktioner – vad erbjuder de egentligen?

Digitalt via Zoom

Tisdagen den 9 juni, kl. 15:00-16:00

Föreläsningen arrangeras av PT Nätverk, en del av ASSAR
Digitaliserade instruktioner – vad erbjuder de egentligen?
Digitalt via Zoom
Tisdagen den 9 juni, kl. 15:00-16:00

Produktionstekniska nätverket träffas varannan månad. Den här gången sker träffen online och du har  möjlighet att ansluta till en webbsänd föreläsning om digitaliserade instruktioner.

Tid: Tisdagen den 9 juni kl. 15:00 – 16:00
Plats: Webbsänd föreläsning. Boka din plats och få inloggningslänken via mejl samma dag som föreläsningen äger rum.

Kort om föreläsningen

Peter Thorvald ger en fördjupande föreläsning kring digitaliserade instruktioner. Peter jobbar som biträdande professor (docent) i Integrerad Produktutveckling på Högskolan i Skövde och hans forskning handlar om kognitiv ergonomi och kognitiv arbetsbelastning i tillverkande industri.

– Jag har bland annat jobbat med monteringsinstruktioner och den mentala arbetsbelastning de medför i flera EU-finansierade och nationella projekt. I min föreläsning kommer jag prata kring nya verktyg i digitaliseringens och teknikutvecklingens framkant såsom olika typer av förstärkt verklighet. Grundprinciperna för bra informationspresentation bygger på människans grundläggande perceptuella förmåga.

Vad är Produktionstekniska nätverket?

Det här nätverket drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär varannan månad. Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Målgrupp för nätverket är tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde och forskare samt studenter. Nätverket bedrivs i samverkan med Högskolan i Skövde.


Nätverket drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.
ASSAR Industrial Innovation Arena är en del av Science Park Skövde och är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska nätverket.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova