Kursen genomförs av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar

Business Intelligence - datadrivna organisationer

Högskolan i Skövde

Kursstart i januari 2020

Anmäl här
Kursen genomförs av Högskolan i Skövde
Business Intelligence - datadrivna organisationer
Högskolan i Skövde
Kursstart i januari 2020

Business Intelligence – datadrivna organisationer ingår i Högskolans kurser för yrkesverksamma inom industrin. Kursen tar upp vad som menas med datadrivna organisationer och hur det relaterar till Business Intelligence.

Att bli en datadriven organisation är en vision för många organisationer. I litteraturen finns det flera exempel på att datadrivna organisationer är mer framgångsrika än organisationer som mestadels fattar beslut på magkänsla.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till personer ute i yrkeslivet, som är intresserade av att lära sig mer om vad som menas med datadrivna organisationer.

Lär dig förstå vad datadrivna organisationer är

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen innehåller en introduktion till området datadrivna organisationer och relationer till Business Intelligence. I den praktiska delen av kursen undersöks vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.

Efter avslutad kurs kan du:

  • Redogöra för vad som menas med datadrivna organisationer och relationer till området Business Intelligence.
  • Reflektera över vilka hinder och möjligheter det finns i den egna verksamheten med att bli datadriven.
Behörighetskrav:

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom omfattande minst 180 hp, samt yrkeserfarenhet av minst 12 månader inom relevant område. Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

Kursstart: Vecka 4 i januari och fram till och med vecka 16 i april 2020.
Anmälan: Senast två veckor innan kursstart.
Studietakt: 30%

Läs mer och anmälan

Behovsstyrd utbildning

Utbildningen är framtagen utifrån en kartläggning av industrins kompetensbehov och ges inom ramen för Vinnova projektet UDI – Nästa generations drivlinor.

Läs mer om projektet här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova