Seminarieserien arrangeras av Mälardalen Industrial Technology Center

IDC tipsar

Additiv tillverkning - seminarieserie för fordonsindustrin

Online

Start torsdagen den 11 mars, kl. 12:30-13:30

Anmäl här
Seminarieserien arrangeras av Mälardalen Industrial Technology Center
Additiv tillverkning - seminarieserie för fordonsindustrin
Online
Start torsdagen den 11 mars, kl. 12:30-13:30

AM-marknaden växer stadigt och allt fler företag utvecklar mer lönsamma, effektiva och hållbara produkter med hjälp av additiv tillverkning. När storföretagen satsar, är det viktigt att deras leverantörer hänger med. Många små och medelstora företag använder redan AM för exempelvis prototyper, gripdon o.s.v. Med denna seminarieserie guidar vi er in i nästa nivå.

Syftet är att ge en översiktlig kunskap och inblick i additiv tillverkning (AM) av metallkomponenter. Målet är att öka medvetenheten inom AM så att du i framtiden kan identifiera när tekniken kan ge konkurrenskraftiga affärsmöjligheter. Seminarieserien fokuserar på produktkostnad, affärsmöjligheter och industrialisering.

Tid: 6 st veckovisa träffar med start torsdagen den 11 mars, kl 12.30-13.30.
Plats: Digitalt, plattform Microsoft Teams.
Målgrupp Små och medelstora företag (max 249 anst) inom tillverkningsindustrin, företag från fordonsbranschen prioriteras.

Seminarieserien genomförs tillsammans med Etteplans experter och är uppdelad på sex entimmes moduler med enklare hemuppgifter mellan tillfällena. Inledande och avslutande moduler är anpassade för personer utanför teknik/utveckling, då det är viktigt att hela organisationen förstår möjligheterna med AM. Efter varje avslutad modul kommer det finnas möjlighet att diskutera ämnet separat med en expert.

Anmäl dig här

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova