Datemats

Projektet Datemats vill förbättra kunskap och tekniköverföring på ett designdrivet sätt. 

Projektet Datemats syftar till att överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod för studenter med blandad bakgrund (design och teknik) inom området Emerging Materials and Technologies (EMT). Projektet syftar även till att öka kunskaps- och tekniköverföringar från akademi och forskningscentrum till industrin. IDC West Sweden AB är en av flera samverkanspartners i Europa.

Nya material och teknologier utgör en nyckelfaktor för att uppnå bättre prestanda och innovativa lösningar. EMTs står i framkant i flera sektorer och är en av de viktigaste elementen genom vilka industrier stimulerar innovationsprocesser och främjar kreativitet. EMTs landskap kräver nya tvärvetenskapliga förhållningssätt inom utbildning, industri och näringsliv. Genom att fokusera på designmetoder, entreprenörskap, sociokulturella faktorer och innovationspotentialer hos EMTs, bidrar projektet Datemats till stärka kunskapstriangeln genom att länka utbildning med forskning och innovation och stimulera den sociala och ekonomiska utvecklingen .

Mål med projektet Datemats

De snabba förändringarna inom EMTs landskap ger en stora möjligheter till en öppen innovationsstrategi där kunskapsintensiva SMF (små och medelstora företag) och universitet spelar en viktig roll för att förverkliga de potentiella ekonomiska fördelarna. Datemats syftar till att skapa innovation i högre utbildningsmodeller och kunskapsöverföringsmetoder. Initiativet kommer att:

 • Överföra och genomföra en unik designledd undervisningsmetod inom EMTområdet för studenter med blandad bakgrund (design och teknik), öka deras entreprenörsförmåga och ta itu med behoven hos företag som är relaterade till EMT;
 • Främja kunskap och tekniköverföring från akademin och forskningscentran till industrin på ett designrikt sätt. Det sker genom utveckling av nya riktlinjer och tillvägagångssätt.

För att uppnå målen genomför Datemats flera aktiviteter och arbetar med att skapa flera utdata:

 • Undervisningsmetoder och träningsramar, metodik och riktlinjer som adresserar EMT
 • Workshops adresserade till företagsledare och nystartade företag inom specifika EMT-områden
 • Skapa möjligheter för studenter och akademisk personal att mötas över ämnes- och landsgränser.
4 EMTs områden

Datemats undersöker och fokuserar på fyra specifika områden för EMTs utifrån universitetens verksamhetsområden, kompetens och expertis.

 • Kroppsnära, integrerad, uppkopplad och smart teknologi koordinerad av Polytechnic of Milan
 • Avancerade växande och självläkande EMTs – koordinerad av Köpenhamns Tekniska Högskola
 • Kol- & Nanotech EMTs – samordnas av Tecnun Navarra University
 • Bio- & träbaserade EMTs – samordnas av Aalto University

De utvecklade metoderna för varje EMTområde kommer att representera en förbättring av utbildning kring nya färdigheter för industriell design och ingenjörsstudenter. Datemats ska involvera yrkesverksamma och intressenter i olika branscher under hela projektet för att upptäcka de mest värdefulla metoderna för att överföra kunskaper inom sin intressentgrupp.

Samverkanspartners

Projektet är uppbyggt kring ett tvärvetenskapligt konsortium för att stödja utbyte av god praxis, ömsesidigt lärande och utveckling av gemensamma resultat. Gruppen omfattar totalt tio partner som förbinder sex länder från hela Europa: Finland, Sverige, Danmark, Italien, Spanien och Portugal. För att garantera resultatets vetenskapliga relevans är fyra högskolor med kurser inom design och teknik en del av konsortiet i syfte att dela och överföra sin expertis inom fyra specifika EMTområden. Dessutom möjliggör involvering av privata organ som fungerar som materialbibliotek, industriell utveckling och affärscentra, kunskapsöverföring och designcentra ett inkluderat perspektiv som förbinder konsortiet med den relevanta målgruppen.

Nyhetsbrev från Datemats

Här samlar vi nyhetsbrev som berör projektet.

Teckna dig för nyhetsbrev

Läs nyhetsbrev #1

Läs nyhetsbrev #2

Läs nyhetsbrev #3

Läs nyhetsbrev #4

Läs nyhetsbrev #5


Logotype EU

Projektet DATEMATS (Kunskaps- och tekniköverföring av framväxande material och teknologier genom ett designdrivet överenskommelsesnummer: 600777-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-KA) har samfinansierats av Europeiska unionens Erasmus + -program.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Christian eller Petter om du vill veta mer om projektet. Du kan även läsa mer på projektets hemsida.

Läs mer på Datemats hemsida

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 27

Christian Bergman

Industriutvecklare innovation

Jag började på IDC i maj 2018 och har en lång bakgrund som lärare på Högskolan i Skövde inom produktutveckling, design, 3D och CAD. Jag har alltid känt ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Att dela med mig av kunskap är något jag inte kan låta bli, ens på fritiden, då jag är auktoriserad klätterinstruktör och har hållit studiecirklar i gitarrspel.

Min personliga bild är en mix av allt jag helst gör på fritiden. Jag gillar att klättra, och då mest utomhus i klippor och berg. Tejpen har man för att undvika skrapsår på knogarna när man hänger sig fast genom att knyta näven i en spricka, så det står väl för att jag är lite känslig av mig och inte så tjockhudad. Hjälmen har jag också när jag klättrar, den representerar väl att jag är lite feg – eller i varje fall kalkylerar för vissa risker.

Karbinen har jag för att jag hänger upp mig på saker, även om jag inte är någon ”fästprisse”. Repet symboliserar väl att det blir lite trassligt ibland, fast det är väl kanske bättre än att det knyter sig i magen när man är i ett utsatt läge. Trumpinnarna tog jag för att de var lättare att bära med än gitarren, så de får väl symbolisera att jag är lite lat av mig. Sen kunde jag ju förstås tagit med ett plektrum istället. Att jag inte tänkte på det får väl stå för att jag är efterklok.

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 27

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 26

Petter Reuterholt

Industriutvecklare innovation

Jag har jobbat på IDC och med Material ConneXion och produktutveckling sedan januari 2018. Tidigare jobbade jag på Offecct med produktutveckling och prototypframställning. Jag hjälper företag att välja nya innovativa material till sina produkter och guidar dom i produktutvecklingsprocessen. Ett jobb där jag har stor nytta av min bakgrund inom bland annat lermodellering, kompositer och 3D printing. På IDC löser vi nya utmaningar varje vecka och att göra det ihop med fantastiska jobbarkompisar gör jobbet både roligt och utvecklande.

Min personliga bild berättar om mina tre stora intressen, MC, fiske och foto där fiske är det jag helst lägger min fritid på, gärna ihop med mina barn.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 26