Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR och Circular Hub inom ramen för Produktion 2030

Projekt | Seminarium

Teknikworkshop: Flexibel produktion genom automation

Online

Tisdagen den 7 september 2021, kl.9.00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR och Circular Hub inom ramen för Produktion 2030
Teknikworkshop: Flexibel produktion genom automation
Online
Tisdagen den 7 september 2021, kl.9.00 – 12:00

Är ditt företag intresserade av hur man bedömer möjligheterna att investera i automation med robot för flexibel tillverkning med korta serier? Välkommen på workshop med fokus automationsanalys.

Via Produktion2030 arrangerar IDC, i regional samverkan med ASSAR och Circular Hub inom ramen för Produktion 2030, en distansworkshop för alla små och medelstora företag med fokus på automationsanalys.

Motiv att anmäla sig
Workshopen är riktad till små och medelstora tillverkande företag med:

  • Hög mix av olika produkter och korta serier
  • Vilja att förbättra produktivitet och arbetsergonomi
  • Behov av fakta om vilken eller vilka maskiner som är bäst att robotisera
  • Intresse av effekterna av en fast eller flyttbar robot.

En Automationsanalys visar på bäst nytta av en robot
En Automationsanalys bedömer och jämför vid vilken eller vilka maskiner och arbetsmoment en robot gör mest nytta. Under workshopen kommer exempel att visas på automationsanalys med fakta om tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.

Trender och guide
I workshopen presenteras globala trender och ny teknik som ökar möjligheterna till robotisering av flexibel kortserieproduktion även i Sverige. En beslutsguide för flexibel automation visas också, och var den kan hämtas digitalt.

Om nästa steg
Företag som är särskilt intresserade av automationsanalysen kommer att följas upp efter workshopen.

Praktisk information
Tid: Tisdag 7 september 2021, kl.9.00 – 12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IDC West Sweden, IUC Syd, IUC Norr och RISE inom ramen för Produktion 2030

Boka din plats

Agenda
08.30 Välkomna att logga in.
08.35 Introduktion av workshop.
– Presentation av deltagare och några Menti-frågor.
08.55 Omvärld: Flexibel automation med robotisering
– Guide för flexibel automation
– Principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner
– Verktyget ”Automationsanalys”, Möjligheterna med Robotlyftet. Utmaningar för robotisering.
– Hur skulle automationsanalysen kunna användas i vårt företag?
11.45 Summering, utvärdering
12.00 Avslut

Öppna PDF med mer information


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova