Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR och Circular Hub inom ramen för Produktion 2030

Projekt | Seminarium

Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

Online, i Zoom

Torsdagen den 18 mars kl. 09:00 – 12:00

Anmäl här
Arrangeras av IDC i regional samverkan med ASSAR och Circular Hub inom ramen för Produktion 2030
Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi
Online, i Zoom
Torsdagen den 18 mars kl. 09:00 – 12:00

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop för alla små och medelstora företag tillsammans med RISE och projektet Cirkulär ekonomi (SCARCE II).

Hela världen går mot det cirkulära. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi.

Tid: Torsdagen den 18 mars kl. 09:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade av hållbar utveckling inom områden som till exempel råvaror & inköp, produktion, resthantering eller marknad. Kostnadsfritt men kräver anmälan. Ingen förkunskap krävs, men det bra om du har kunskap och grundläggande förståelse av er produkt och dess livscykel.

För att få ut mesta möjliga av workshopen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Så boka gärna både dig och en kollega!
Anmäl dig senaste den 12 mars via länken nedan.

Boka din plats

Vad är Cirkulär ekonomi?

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning. En Cirkulär Ekonomi syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder cirkulär ekonomi att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

AGENDA
09.00 Incheckning.
09.10 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.
10.00 Paus
10:10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.25 Paus
10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?
11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål.
11.35 Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12.00 Avslutning.

Kursledare är Sasha Shahbazi, forskare och projektledare inom cirkulär ekonomi och material effektivitet på RISE.

För mer information och kontaktuppgifter


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Dela via

Fler utbildningar & event
13 sep

Seminarium | Workshop

Öppen fredag på ASSAR | Om förändringsledning, AI och ASSAR Labs

Fredag 13 september, 8:00 - 15:00. (Bokningsbara aktiviteter 8:30 - 12:00)

ASSAR Industrial Innovation Arena eller online

3 sep

Nätverk | Projekt

Nätverksträff PT Nätverk – Cejn

Tisdag 3 september, 13:00-16:00

Cejn, Batterivägen 4, Skövde

16 okt

Projekt | Seminarium

Save the date: Energidagen 2024

Onsdag 16 oktober, 08:00 – 12:00

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

12 sep

Projekt

Yrkestrainee Skaraborg bjuder in

Torsdag 12 september, 11:30–13:00

Västsvenska Handelskammaren, Varnhemsgatan 16A, Skövde

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova