IDC tipsar

Seminarium – Industriell visionteknik

Produktionstekniskt centrum - Innovatum B73, Nohabgatan 18 a

Onsdag 31 maj 2017

Anmäl här
Seminarium – Industriell visionteknik
Produktionstekniskt centrum - Innovatum B73, Nohabgatan 18 a
Onsdag 31 maj 2017

Onsdag 31 maj bjuder Högskolan Väst och Innovatum i samarbete in till seminarium vid Produktionstekniskt centrum. Vi vill visa eventet som ett tips på seminarium vi tror kan vara till stor nytta för våra delägarföretag.

I presesntationen av seminariet beskrivs att visionteknik blir en allt vanligare del i automationssystemen. Teknikutvecklingen möjliggör ökad funktionalitet till allt lägre kostnad vilket gör tekniken allt mer intressant. Industriella tillämpningar inom kvalitet, produktionsteknik och logistik växer stadigt. Tekniken nyttjas för att mäta, kontrollera, positionera, sortera, styra, välja, plocka med mera.

Målgrupp

Tekniker, ingenjörer och chefer inom produktion, produktionsteknik och underhåll. För mer information och anmälan, gå till INNOVATUMS hemsida.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill ha mer information.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen