Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | Utbildning

Onlineutbildning: Intro Lean filosofi - hösten 2020

Online

Kursstart tisdagen den 1 september, kl. 8:30

Kursen arrangeras av Högskolan i Skövde
Onlineutbildning: Intro Lean filosofi - hösten 2020
Online
Kursstart tisdagen den 1 september, kl. 8:30

För dig som arbetar inom industrin finns nu möjlighet att läsa Lean intro som online-utbildning. Högskolan i Skövde arrangerar utbildningen under september månad.

Kursbeskrivning – Lean filosofi

Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin. Kursen ger dig kunskaper om filosofier och tankar bakom Lean production och också om de verktyg som används för att forma ett resurssnålt produktionssystem.

Kurstillfällen

Kursen ges under tre heldagar under vecka 36-38. Start kl. 8:30 – 12:00, lunch kl. 12:00 – 13:00 och fortsätter under eftermiddagen mellan kl. 13:00 – 15:30. Sedan görs ett prov med inlämning under vecka 39.

  • Tisdag 1 september
  • Tisdag 8 september
  • Tisdag 15 september
Anmälan

Utbildningen koordineras av IDC och din anmälan behöver vi senast fredagen den 14 augusti. Skicka din anmälan till Elin Overgaard;

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova