Lunchföreläsningen arrangeras av Gothia Science Park

IDC tipsar

Lunchföreläsning med CSR

Gothia Science Park, lokal; Spegeln

Torsdagen den 9 maj, 11:45-13:00

Anmäl här
Lunchföreläsningen arrangeras av Gothia Science Park
Lunchföreläsning med CSR
Gothia Science Park, lokal; Spegeln
Torsdagen den 9 maj, 11:45-13:00

Hur kombinera affärsnytta med samhällsnytta? Gothia Science Park och CSR hälsar dig varmt välkommen till en inspirationsföreläsning där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet. 

I en föränderlig värld med nya krav och möjligheter behöver alla verksamheter utveckla sitt hållbarhetsarbete, både för att kunna vara aktuella i sitt erbjudande och för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Föreläsningens syfte är att stärka verksamheters förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på människa, miljö och samhälle. Under förmiddagen får du en introduktion till begrepp och definitioner, väsentlighetsanalys, intressedialog och hur du kan få in hållbarhet i den dagliga verksamheten. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har du goda förutsättningar att skapa värde, både för den egna verksamheten och samhället i stort.

Föreläsare från CSR

Anna Simmons och Sophia Wennerbeck är projektledare på CSR Västsverige, Sveriges största sektoröverskridande hållbarhetsnätverk. CSR Västsverige är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor samt akademi. CSR:s vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. (CSR = corporate social responsibility)

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova