Arrangeras inom ramen för projektet Fenixz

Projekt | Utbildning

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Digitalt

Kursstart i oktober 2022

Anmäl här
Arrangeras inom ramen för projektet Fenixz
Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin
Digitalt
Kursstart i oktober 2022

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarna riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

Utbildningarna är helt gratis för dig, som litet eller medelstort företag, och som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för. Utbudet har tagits fram utifrån en enkät som företag i både Skaraborg och Fyrbodal besvarat, utifrån dess resultat har Fenixz upphandlat kurser och utbildningar.

Här hittar du ett urval av de utbildningar som erbjuds

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras löpande i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan.

Här hittar du alla utbildningar som erbjuds via Fenixz

För att anmäla dig till utbildningarna behöver du delta i projektet Fenixz (helt kostnadsfritt).
Hör av dig till Susanne Yngve så berättar hon mer.
E-post: 
Telefon: 0500 – 50 25 17


Utbildningarna arrangeras inom ramen för projektet Fenixz. Fenixz drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och IDC.  Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet Fenixz.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova