Arrangeras inom ramen för projektet Fenixz

Projekt | Utbildning

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Digitalt

Kursstart i oktober 2022

Anmäl här
Arrangeras inom ramen för projektet Fenixz
Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin
Digitalt
Kursstart i oktober 2022

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i utbildningar framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarn riktar sig till små och medelstora företag i Fyrbodal och Skaraborg. I första steget ligger fokus på den digitala utvecklingen och att stärka företagets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet.

Tidigare har företag i både Skaraborg och Fyrbodal svarat på en enkät för att ange utbildningsbehov. Utifrån det har Fenixz upphandlat kurser och utbildningar. Utbildningarna är helt gratis för dig, som litet eller medelstort företag, och som är med, eller vill gå med, i projektet Fenixz. Kostnaden står EU och Västra Götalandsregionen för.

Utbildningar uppdateras löpnade

Utbildningar och kurser upphandlas kontinuerligt och presenteras i en digital utbildningsplattform där du hittar mer information om utbildningsinnehåll och anmälan.

För att anmäla dig till utbildningarna behöver du delta i projektet Fenixz (helt kostnadsfritt). Hör av dig till Susanne Yngve så berättar hon mer.
E-post: 
Telefon: 0500 – 50 25 17

Här hittar du ett urval av de utbildningar som erbjuds

Här hittar du alla utbildningar som erbjuds via Fenixz


Utbildningarna arrangeras inom ramen för projektet Fenixz. Fenixz drivs av Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och IDC.  Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer om projektet Fenixz.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
  • Europeiska Socialfonden
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Tillväxtverket
  • Vinnova
  • Västra Götalandsregionen