Projekt | Seminarium

Konferens: Framtidens industriföretag

ASSAR Industrial Innovation Arena

Tisdag 17 oktober, 9-16

Anmäl här
Konferens: Framtidens industriföretag
ASSAR Industrial Innovation Arena
Tisdag 17 oktober, 9-16

Hur kan svenska tillverkande företag öka sin konkurrenskraft och lönsamhet i Industri 4.0? Utforska framtidens tekniker och affärsstrategier med REFUSE, NEM CfM och IDC.

Tid: Tisdag 17 oktober, 9-16
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena
Boka din plats: Framtidens Industriföretag (office.com)

Under dagen kommer du få lyssna till


NEM CFM – Ökad konkurrenskraft och minskad komplexitet genom strategisk modularisering

NEM CfM hjälper små och medelstora företag att öka sin konkurrenskraft genom strategisk modularisering. Lär
dig mer om hur strategisk modularisering säkerställer flexibilitet och automatisering på hög nivå, möjliggör besparingar över hela värdekedjan och underlättar anpassningsbara produkter utan att öka komplexiteten. Läs mer om NEM CFM.

REFUSE – Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem
REFUSE-projektet syftar till att möjliggöra resurseffektiv användning, maximera utnyttjandet och förlänga livslängden för bearbetningssystem inom den svenska fordonsindustrin. Lär dig mer om hur rekonfigurerbarhet kan tillämpas för att förbättra cirkulariteten i bearbetningssystem och om REFUSEs mål, metoder och aktiviteter. Läs mer om REFUSE.

IDC – Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ”hjälp till självhjälp”
IDC arbetar för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för tillverkande industriföretag i Skaraborg och underlättar projekt och satsningar inom områden såsom resurseffektiv produktion, cirkularitet, och energiomställning. Lär dig mer om IDC:s tillvägagångssätt och få en rundtur i ASSAR Industrial Innovation Arena.

Öppna programmet som PDF

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova