Eventet arrangeras av Högskolan i Skövde

IDC tipsar

Informationsdag: Företagsforskarskolan Smart Industri

ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde

Onsdagen den 24 april, 9:30-15:00

Anmäl här
Eventet arrangeras av Högskolan i Skövde
Informationsdag: Företagsforskarskolan Smart Industri
ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B, Skövde
Onsdagen den 24 april, 9:30-15:00

Välkommen till en informations- och lanseringsdag för företagsforskarskolan Smart Industri den 24/4 på ASSAR Industrial Innovation Arena. Då får du möjlighet att träffa flera av de involverade lärosätena, intresserade industriföretag och forskarstuderande.

Fem lärosäten*, varav Högskolan i Skövde är ett, ansöker om att bilda en gemensam företagsforskarskola för att tillgodose industrins behov av spetskompetens. Vill ditt företag vara med?

Företagsforskarskolan Smart Industri

Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri och kommer ske i nära samverkan mellan industri och akademi. Den består av en unik flora experter, både från företag och akademi, som genom att utbilda industrins framtida nyckelpersoner kommer bidra till att leda svensk industri framåt.

Program 24 april

09:30 Registrering, mingel, kaffe med fralla.
10:00 Inledning av vice rektor för samverkan Mats Jägstam, Högskolan i Skövde
10:15 Presentation av projektidén Smart Industri av Mats Jägstam och Mats Jackson (Jönköping University).
11:00 Vidare samtal i grupp fördelat på SIs klusterområden.
11:45 Högskolan i Skövdes företagsforskarskola IPSI presenterar innehåll och erfarenheter.
12:00 Gemensam lunch.
13:00 Vad är nyttan för företaget och vilka krav ställs?
13:30 Diskussion i grupp kring potentiellt innehåll utifrån SIs definierade klusterområden. Frivillig gruppindelning.
14:15 Kaffe och kaka.
14:30 Varje grupp presenterar tankar och idéer kring diskussionsområden.
15:00 Summering och avslut.

*Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Mittuniversitetet erbjuder tillsammans med KK-stiftelsen forskarutbildning för industriverksamma inom fokusområdet Smart Industri.

Läs mer och anmäl dig här

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova