IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: YH-utbildning Kvalitetsutveckling

Kursen ges på distans och är flexibel

Kursen börjar 6 oktober och avslutas i december 2023

Anmäl här
IDC tipsar: YH-utbildning Kvalitetsutveckling
Kursen ges på distans och är flexibel
Kursen börjar 6 oktober och avslutas i december 2023

Nu finns möjlighet att söka kursen Kvalitetsutveckling som är en kompetenshöjande utbildning för att öka förståelsen för kvalitetsfrågor i de studerandes befintliga yrkesroll inom främst tillverkande industrier. Utbildningen sker på distans och har ett flexibelt förhållningssätt genom att moment finns som förinspelat material för att de studerande skall kunna anpassa sina studier mot sitt arbetsliv.

Under utbildningen kommer de studerande att få handledning i sina arbeten via lärplattformen, men även bjudas in till frivilliga möten för att på så vis känna en mer delaktighet i utbildningen och en möjlighet att ställa frågor och möta andra i liknande situation.

Kvalitetsutveckling, 10 YH-poäng (10 studiedagar)
Sista dag för ansökan 17 september.
Kursen börjar 6 oktober och avslutas i december 2023.
Kursen kommer att ske på distans och vara flexibel

Se film om utbildningen här: Streamio – Kort kurs i Kvalitetsutveckling

Läs mer och lämna din ansökan

Kursen behandlar begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling framförallt ur ett produktionstekniskt perspektiv. Särskild vikt läggs vid framgångsfaktorer för verksamheter ur ett kvalitetsperspektiv. Då kvalitetsutveckling är ett brett område kommer förutom centrala begrepp och metoder för kvalitetsutveckling som kvalitet som kundtillfredsställelse, utvecklingskvalitet samt produktionskvalitet även värdeskapande processer, ledarskap och kvalitetsledningssystem beröras. Kursen tar även upp kommunikation, ledarskap samt motiverade medarbetare ur ett kvalitetsperspektiv. Även Kvalitetsledningssystem (ISO9001) och förhållandet mellan kvalitet och Lean berörs.

Studieform

En målsättning är att göra kursen ”studerbar” för så många som möjligt och att konflikt med arbetsuppgifter och andra sysslor undviks i möjligaste mån. Inför kursstart planeras tio lärandepaket, en för varje studiedag (YH-poäng), och grundtanken är att kursen skall läsas under tio veckor (därav tio paket), dvs ungefär 20% fart, men detta kommer att vara flexibelt och långsammare respektive lite snabbare tempo kommer att vara möjligt. Det finns dock en tanke med ett inte allt för högt tempo då flera av frågeställningarna i kursen kräver reflektion. Varje lärandepaket, som läggs på lärplattformen, innehåller genomgångar via inspelade filmer, ljudklipp och annat material som de studerande kan tillgodogöra sig asynkront. I materialet finns även frågeställningar som de studerande i flera fall behöver gå ut i sin verksamhet för att besvara och reflektera över.

 

Vilka förkunskaper behöver du?
  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • 6 månaders yrkeserfarenhet
    Minst 6 månaders yrkeserfarenhet eller motsvarande med omfattningen minst heltid (100%) är rimlig för att de studerande ska ha en förståelse och erfarenhet som behövs för att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova