Kursen ges av Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde | IDC tipsar | Utbildning

IDC tipsar: Tekniker inom industri

Högskolan i Skövde - Distansutbildning

Kursstart 3 oktober

Anmäl här
Kursen ges av Högskolan i Skövde
IDC tipsar: Tekniker inom industri
Högskolan i Skövde - Distansutbildning
Kursstart 3 oktober

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Hos Högskolan i Skövde kan du väja att läsa en, eller flera kurser inom framtidens teknologier, organisationsutveckling eller ledarskap. Kurserna passar de flesta branscher såsom industri, finans, transport och handel.

Tekniker inom industrin

Industri 4.0, även känd som den fjärde industriella revolutionen, blir allt mer en verklighet när fler och fler organisationer inser dess potential för att nå full digitalisering.

I den här kursen möter du några av de tekniker som utgör konceptet Industri 4.0 och du kommer att diskutera hur det kan påverka samhälle och miljö. Du kommer därefter att genomföra en analys av och utvärdera hur transformationen mot Industri 4.0 kan ske i en organisation och föreslå möjliga insatser.

Efter avslutad kurs kan du
  • beskriva konceptet Industri 4.0 och dess påverkan på samhälle och miljö,
  • utförligt beskriva state-of-the-art inom teknikerna som formar Industri 4.0 och exemplifiera deras användningsområden inom en industriell organisation,
  • analysera och utvärdera möjlig transformation mot Industri 4.0 i en organisation med utgångspunkt från en Industri 4.0-teknik och föreslå möjliga insatser.
Pågår: 3 oktober 2022 – 27 november 2022
Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
Takt: 20%

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem.

Läs mer och anmälan

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova