Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet

IDC tipsar | Projekt

IDC tipsar: Stark förbättringskultur lyfter verksamheten på Permobil i Timrå

Online

Fredagen den 17 juni, kl 08:30-09:30

Anmäl här
Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet
IDC tipsar: Stark förbättringskultur lyfter verksamheten på Permobil i Timrå
Online
Fredagen den 17 juni, kl 08:30-09:30

Historien om Permobil Produktion startade 1998, när Permobil drog i gång produktion av elektriska rullstolar i egen regi. Verksamheten var länge ett experiment som bedrevs i en lokal på drygt två mils avstånd från det övriga företaget.

Idag är produktionen högt värderad och en viktig del i marknadsföringen av företaget och dess produkter. Resan började genom några nyfikna medarbetare och en långsiktig gemensam beslutsamhet. Med hjälp av Produktionslyftet och rekrytering av personal och ledning med Lean-erfarenhet har ledtiderna minskat betydligt, samtidigt som leveransprecisionen har ökat.

Ta del av Permobils resa

Välkommen till ett seminarium där vi får ta del av Permobils spännande resa. Medverkande är Mikael Boija, Senior Director Operation på Permobil, och Anna Lundström, verksamhetsutvecklare på iTid, coach på Produktionslyftet och tidigare produktionschef på Permobil.

Tid: Fredag den 17 juni, kl 08:30-09:30
Plats: Online

Läs mer och anmälan

15-20 förbättringar per anställd och år

Stommen är engagerade medarbetare, en långsiktig strävan mot gemensamma mål och en förbättringskultur som är levande inom produktionen. Parallellt med större förändringar i verksamheten genomförs ständiga förbättringar, normalt i en takt av ungefär 15-20 förbättringar per anställd och år. Denna förbättringskultur, som engagerar alla anställda och kontinuerligt leder mot förbättring, var också motiveringen till att Permobil Produktion tilldelades Svenska Lean-priset 2017.


Om produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova