Arrangeras av projektet Produktionslyftet

IDC tipsar | Seminarium

IDC tipsar: Seminarium - Ingelsten ställer om för tillväxt genom ökat engagemang

Online

Fredagen den 25 mars, kl 08:30-09:30

Anmäl här
Arrangeras av projektet Produktionslyftet
IDC tipsar: Seminarium - Ingelsten ställer om för tillväxt genom ökat engagemang
Online
Fredagen den 25 mars, kl 08:30-09:30

Ingelsten & Co i Anderstorp har lagt om sin affärsmodell och förstärkt sitt erbjudande med nya produkter. De har ökat omsättningen betydligt och bygger upp en ny organisation som är anpassad för fortsatt tillväxt och ökat engagemang – alla är involverade och driver åt samma håll.

Under 2019 gick Ingelsten & Co in i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Anledningen var att de upplevde flera utmaningar i verksamheten, bland annat hög arbetsbelastning, prispress från kunderna och höjda materialpriser. Vid seminariet berättar Ingelstens ledning om hur de med Produktionslyftets hjälp har lyckats vända en negativ trend, och hur de nu själva styr sin utveckling. De berättar om vad som är deras nästa steg i förbättringsresan.

Tid: Fredagen den 25 mars kl 08:30-09:30.
Plats: Online.

Anmäl dig här

Om Ingelsten & Co

Ingelsten & Co utvecklar och tillverkar avancerade metallkomponenter genom plåtformning och djupdragning. Företaget finns i Anderstorp där de har produktion samt en egen konstruktions- och verktygsavdelning. Medverkande från Ingelsten är Patrik Modeén, marknad och kvalité, Tommy Bergström, teknik, samt Magnus Hägg, vd. Seminariet leds av Produktionslyftets coach Christian Silvasti.


Om produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova