Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet

IDC tipsar | Projekt

IDC tipsar: Orbit One bygger system för att hantera en orolig omvärld

Online

Fredagen den 7 september, kl 08:30-09:30

Anmäl här
Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet
IDC tipsar: Orbit One bygger system för att hantera en orolig omvärld
Online
Fredagen den 7 september, kl 08:30-09:30

Som elektroniktillverkare är Orbit One i Ronneby verksamma på en marknad som upplever kraftiga störningar. Det råder komponentbrist och priserna stiger snabbt på råmaterial, tillverkning och transporter. Kriget i Ukraina skapar osäkerhet och ändrar förutsättningarna för leverantörskedjor och logistik.

Många företag drabbas hårt men Orbit One har under flera år byggt upp system för att hantera förändringar i omvärlden. Välkommen till ett seminarium där Orbit One berättar mer om sin strategi för fortsatt utveckling.

Tid: Fredag den 9 september 2022, klockan 08:30 till 09:30.
Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare.

Läs mer och anmälan


Om produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som syftar till att stärka förbättrings- och förnyelseförmågan inom industrin, med målet att skapa förutsättningar för uthållig konkurrenskraft och hållbarhet. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling.

 

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova